Dobrich News Добрич новини

Над 1900 добруджанци ползват данъчни облекчения

Дарителите намаляват данъчните си основи до 65%

Над 1900 добруджанци са се възползвали от данъчните облекчения, предоставени от НАП, и са заплатили по-малко данъци през 2016 година. Това са лица, направили дарения, лица с временна нетрудоспособност и млади семейства, закупили жилища с ипотечен кредит. Данъчно облекчение са ползвали и лица, които са направили лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки.

От НАП Добрич напомнят на гражданите, които са правили дарения през тази година или направят такива до края на декември, че могат да намалят законно данъците си, които трябва да платят през идващата 2017 година. Те могат да намалят с до 65% данъчната си основа, ако са изпълнени определени условия. С до 15% може да се намалят данъчните основи при направени дарение за културата или с до 50 на сто при дарение в полза на фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на детски ясли, градини, училища и други образователни институции също могат да намалят данъчната основа и данъка, включително в случаите, когато са направени в натура. Ограничението е, че тези дарения могат да са на стойност не по-висока от 5% от данъчната основа за съответната година и са придружени с документи, доказващи дарението. Данъчните суми могат да се намалят законно и с направените през изминалата година вноски по застраховки „Живот”, както и със закупуване на осигурителен стаж и др.
Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна декларация, която физическите лица ще подадат през данъчната кампания на 2017 година, се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.
Повече информация за намаляване на данъчните основи чрез дарения, заинтересованите лица могат да намерят на електронната страница на НАП - nap.bg. Допълнителна информация за облекченията при дарения може да се получи и на телефон 0700 18 700.