Dobrich News Добрич новини

ОДМВР ДОБРИЧ е предприело мерки за осигуряване на добър обществен ред и сигурност

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ


Сигнали на граждани за нарушения, свързани с изборния процес, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 02 982 2232, факс 02 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg  

ОДМВР ДОБРИЧ е предприело мерки за осигуряване на добър обществен ред и сигурност при провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и на националния референдум на 6 ноември т.г.

Със заповед на директора на ОД МВР ДОБРИЧ е сформиран оперативен щаб, който ще управлява силите и средствата на дирекцията и ще координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение към вота. Охранителните обследвания и проверките за пожарната безопасност във всички места за гласуване в областта са преминали успешно. Ангажирани пряко в охраната на помещенията за гласуване и за съхраняване на бюлетините и изборните книжа са ангажирани всички налични служители на ОД МВР ДОБРИЧ.
В ОДМВР ДОБРИЧ е създадена организация гражданите с изгубени или откраднати лични карти, както и тези, чиито заявления са в процес на обработка, също да могат да упражнят правото си на глас. Паспортните гишета ще работят на 5 ноември от 08.30 часа до 17.30 часа и на 6 ноември от 08.30 часа до 19.30 часа. Към настоящия момент са издадени общо 25 удостоверения на граждани.
Сигнали на граждани за нарушения, свързани с изборния процес и относими към дейността на МВР, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел.02 982 2232, факс 02 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg
В ОД МВР ДОБРИЧ И РУ МВР е създадена организация за отреагиране и проверка на всички постъпили сигнали и своевременното запознаване на Прокуратурата със събраните материали по конкретните случаи.
В изборния ден за времето от 06:30 часа до приключване на изборния ден може да се свързвате с Пресцентър на ОД МВР Добрич на телефон 058/658 575 и мобилен 0888/137 893.

4.11.2016 г. ОД МВР ДОБРИЧ