Dobrich News Добрич новини

610 безработни в област Добрич са постъпили на работа през октомври 2016г.

На работа през октомври 2016 г. в област Добрич са постъпили 610 безработни лица, със 106 повече от същия период предходната година. На първичния пазар на труда реализация са намерили 519 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 467 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 91 безработни лица. През месеца на работа са устроени 94 младежи на възраст до 29 години, както и 98 продължително безработни лица с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През октомври 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 428 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 356 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработващата промишленост (100). Следват държавното управление (79), търговията (45), строителството (27), образованието (23), административни и спомагателни дейности (21). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 72 работни места, от които 69 по регионални и браншови програми за заетост.

Към 30.11.2016г. в ДБТ Добрич са актуални работни 169 места, както следва:

За град Добрич – позиции

* За лица с висше образование - 23 работни места - 10 лекари, 4 учители с различни специалности,1 вътрешен одитор , 1 фелдшер, 1 социален работник, 4 оператори на пулт за управление и свръзка, 1 директор на предприятие оперативен и 1 директор на дирекция.

* За лица със средно образование са обявени 99 работни места- търсят се 27 шивачи на облекла, 12 шивачи на обувки, 2 продавач-консултанти, 2 шофьори на товарен автомобил, 5 монтьори на оловни акумулатори, 4 автомонтьори, 2 животновъди и др.

* За лицата с основно образование са актуални 32 позиции - мияч превозни средства, водопроводчик, заварчици, водач на мотокар, шивачи, общи работници, работници в обувното производство и др.

* За лица с начално образование има 5 свободни работни места за производител обувки – ръчно.

* За лица без образование има само 1 свободно място за бояджия, превозни средства.

За гр. Балчик -6 позиции

* за лица със средно образование 4 позиции - аранжор витрини - 3,

продавач консултант -1.

* За лица с начално образование - 2 места за камериерка;

За филиал Добричка – 1 позиция

* Позицията е за лице със средно образование – ветеринарен техник

За филиал Крушари – 2 свободни позиции за лица с висше образование за учители.

Равнището на безработица в Добричка област през октомври 2016 г. е 8.0%1 и бележи ръст от 1.0 пункт спрямо предходния месец (7.0% за месец септември 2016г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6394 при 5584 за септември 2016г., с 810 повече. Това е типична тенденция за този период на годината и се дължи на освобождаването на заетите лица от приключилите сезонни дейности в сферата на туризма. В сравнение с месец октомври 2015 г. безработните лица в Добричка област са с 1774 по-малко.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2165 при 1541 през септември 2016. Равнището на безработица в града е 4,8% при 3,4% за предходния месец, с 1,4 пункта повече. Спрямо месец октомври 2015г. регистрираните безработни лица са с 652 по-малко.

Работодатели от Испания търсят кандидати за бране на ягоди

За пореден път чрез Агенция по заетостта се набират кандидати за бране на ягоди в Испания.

Испански кооператив на производители на ягоди търси 600 селскостопански работници. Желаещите да се възползват от офертата за работа е необходимо да заявят своя интерес в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене. Срокът за кандидатстване е 10 януари 2017 г.

Кандидатите трябва да са жени на възраст от 20 до 40 г., да имат опит в селскостопанска работа и да са физически здрави. Предвид начина на бране и високите температури, желаещите следва да са без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно.

Интервютата за подбор ще се проведат през първата половина на месец януари 2017 г. в различни градове на страната. Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруари и март 2017 г. Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни.

Подробна информация за работните места и условията за кандидатстване може да се намери в рубриката „Работни места” на националния EURES сайт http://eures.bg/, както и в бюрата по труда.

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна