Dobrich News Добрич новини

Пътуването - роман от Ангел Ангелов

На 27 октомври от 17,30 ч. в Дом-паметник „Йордан Йовков” гр. Добрич ще бъде представен

романа „Пътуването” от Ангел Г. Ангелов
Организатори: ИК „Хермес” и Дом-паметник „Йордан Йовков”

Проф. Михаил Неделчев: „С романа „Пътуването” в българската литература някак призрачно, но властно, се явява още един митичен Остров. Той като цялостно обиталище и неговите обитатели /и най-вече изключителната и вечна жена Остина, както и Автора, и Лечителя/ имат своите истори, но те не съответстват напълно на „реалните” човешки случвания. Драстично звучи и пределната еротичност на повествованието. В романовите светове на Ангел Г. Ангелов трябва да се отпуснеш, да им се отдадеш, някак си да се откажеш от навиците си във всекидневието. Тогава ще видиш една друга, конструирана от писателското въображение логика, чийто смисъл е да „очудни”, да „отстранности” и това, което ни заобикаля, да ни научи да го виждаме с нови очи, А именно затова работи една значима литература.”

Доц. Морис Федел: „Освен към читателя книгата представлява интересно предизвикателство към съвременната българска проза. Тя не познава такъв тип писане. То не се вмества в никой от утвърдените жанрове у нас. В него смело са вплетени различни елементи: приказка, утопия, пасторал, идилия, есе... Стилистичните постижения на текста са безспорни. Със своите богати на разнообразни внушения изречения - поетични и иронични, с извиващи се подобно на бръшлян около смисъла вметнати изрази - тя се отличава от почерците на съвременните наши автори...”

Сашо Серафимов: Ангел Г. Ангелов е роден в Пазарджик. Живее във Варна. Автор е на белетристичните сборници "Невъзможна любов" (1984), "Оживление в мравуняка" (1993), "Плах опит за докосване" (2002), "Ходене по вода" (2009) и на романите "Закуска по обяд" (1991), "Сутрешни залези" (2000; II изд. - 2000; издаден и на руски от московското издателство ПоРог, 2005) и "Бъдещето на отминалото време" (2006). Един от редакторите на литературното списание „Простори”