Dobrich News Добрич новини

Над 103 хиляди клиенти обслужи НАП Добрич

62% от фирмите контактуват електронно с НАП Добрич

Над 103 хиляди клиенти обслужи НАП Добрич от началото на годината. 25 хиляди физически и юридически лица са декларирали доходите и печалбата си за изминалата 2015 година в местния офис на агенцията, като 62% от фирмите декларират по електронен път.

Най-често гражданите посещават местния офис на НАП, за да подадат данъчни и осигурителни декларации, декларации за регистрация и да проверят здравния си статус.  6983-ма добруджанци са подали декларация образец № 7, с която са заявили пред НАП, че ще внасят здравните си вноски сами.
897 граждани са поискали и получили персонален идентификационен код /ПИК/ от началото на годината. Чрез ПИК добруджанци могат да подадат годишната си данъчна декларация, да правят справка за задълженията си, за плащанията към бюджета, както и да проверяват осигурителния доход, върху който работодателят внася осигурителните вноски и да ползват много други електронни услуги предоставяни от приходната агенция. Електроните услуги на НАП дават дистанционен достъп на гражданите до най-често използваните справки, документи и др. услуги, които всеки може да ползва  на място в офиса по постоянен адрес. ПИК спестява време, усилия и средства, тъй като, гражданите не трябва да посещават офиса на Агенцията в града. 
От НАП Добрич напомнят, че до 31 октомври всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.