Dobrich News Добрич новини

Библиотеката представя изложба за Краеведа на Добруджа Атанас Пеев

В навечерието на Деня на народните будители, на 24 октомври 2016 г. /понеделник/ от 17.00 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе” ще бъде открита изложба на библиотечни документи по повод 80 години от рождението на видния добруджански краевед, родоизследовател, журналист и общественик, почетния гражданин на град Добрич Атанас Пеев.

Документалната изложба представя книгите на Атанас Пеев, негови публикации в периодичния печат, ръкописи, издания, на които е редактор или съставител, лични записки от многобройни краеведски проучвания през годините, родоизследователска кореспонденция, слова от краеведски събития и землячески срещи, премиери, материали за него, грамоти, отличия, множество фотографии, лични документи и др., представящи добричкия общественик. Библиотечни документи разказват за дейността на Дружеството на краеведите в Добрич „Отец Павел Атанасов”, създадено през 2000 г. по негова инициатива, което е първото в региона. Експозицията представя една малка част от богатия фонд архивни документи, предоставени за опазване и популяризиране от един от най-ревностните дарители на библиотеката Атанас Пеев. Писменото наследство, създадено от добричкия краевед е извор и неразделна част от изследователската дейност на много краеведи и граждани, които посещават сектор Краезнание и проявяват интерес към историята на Добрич и Добруджанския край.

Документалната изложба може да бъде разгледана от 24 октомври до 13 ноември 2016 г.
Заповядайте!