Dobrich News Добрич новини

Националната гвардейска част - конкурс за войнишки длъжности

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - ДОБРИЧ

разполага с информация за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – гр. София и за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните и Военновъздушните сили

За длъжностите могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат средно или по-високо образование;

2. Да са годни за военна служба;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

4. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да са граждани на Р България и да нямат друго гражданство;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”;

7. Да покриват нормативите за физическа годност;

8. Да са психологически пригодни.

Кандидатите за войнишките длъжности, към датата на сключване на договора да не са навършили 32 години, а за оркестрантите – не по-възрастни от 33 години.

Срок за кандидатстване до 28.10.2016г.

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени в Военно окръжие - Добрич, ул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764

където се подават и необходимите документи.

За информация може да се ползват и сайтовете на Централно военно окръжие www.comd.bg и Министерство на отбраната www.mod.bg