/*------

Горещи Новини / Breaking News

Общото събрание на акционерите на дружествата: "Албена" АД и “АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД

"Албена" АД Ви кани на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.10.2016 година в 10.00 часа, в хотел „Фламинго Гранд", зала „Гранд Хол"

И на Общото събрание на акционерите на “АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, което ще се проведе на 11.10.2016 година в 13.00 часа, в хотел „Фламинго Гранд", зала „Гранд Хол"

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]