Dobrich News Добрич новини

10 годишнината от създаването на ЧПГТП „Райко Цончев“

ИВАН ХАДЖИВЪЛКОВ – ЗАБРАВЕНИЯТ ДАРИТЕЛ НА ДОБРИЧ
(Проект на Стефани Маринова, ученичка в ЧПГТП „Райко Цончев“)

На 27 октомври 2016г. ЧПГТП „Райко Цончев“, гр.Добрич организира представяне на проект, посветен на видния добрички възрожденец и дарител Иван Хадживълков. Посвещава се на Деня на народните будители и на 10 годишнината от създаването на ЧПГТП „Райко Цончев“, носеща името на още един дарител от недалечното минало на града ни.

Иван Хадживълков е личност, имаща изключителен принос през епохата на Възраждането и началото на следосвобожденската действителност в Добрич. За съжаление, времето е обвило в забрава един от най-големите дарители и добротворци в родния край.

Целта на представянето на този проект пред добричката общественост е свързана с желанието да се възстанови спомена за него, за дарителската му дейност, за приноса му за развитие на просветата, включването му в борбата за църковна самостоятелност през Възраждането и подпомагането на българските революционери в борбата за политическо освобождение на България от османска власт.
Организира се със съдействието на Община град Добрич и Висше училище по мениджмънт, град Добрич.
Представянето на проекта ще бъде на 27 октомври 2016г. от 17.30 часа, в зала 203 на Висше училище по мениджмънт.
С този проект Стефани Маринова участва и в конкурс, организиран от Ученически институт към Българска академия на науките.