Dobrich News Добрич новини

Литературна среща с Рада Въртунинска и Цветан Пешев

На 28 септември /сряда/ 2016 г. от 17.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе” организира Литературна среща с Рада Въртунинска и Цветан Пешев. Поводът за срещата е премиера на книгата на Рада Въртунинска „Друг поглед към литературната биография на Цветан Пешев”. Новото изследване ще представи поетът Сашо Серафимов, който е редактор на изданието.

За литературната биография на Цветан Пешев, авторката Рада Въртунинска споделя „Ръководейки се от схващането, че биографията е историческо съчинение и за нея е задължителна достоверност на историческите факти, в процеса на работа установих, че за да бъда перфектна в ползването на данни за битието му, за отношенията му с писатели и дейци на културата, трябва да изляза от анонимността на своето изследване и да ползвам автентични сведения от самия източник, гаранция за правдоподобност. Въпреки съпротивата му, успях да го склоня да надзърне в текста, да уточни дати и моменти, свързани с професионалната му дейност, както и да редактира някои части. Така бяха избегнати неточности, недоразумения и пропуски…”.

Писателят Цветан Пешев, твори в областта на детския разказ и детската приказка, автор е на новели и повести за възрастни, както и на хумористична проза. През 1999 г. е удостоен с награда „Чудомир“. Автор на книгите Всеки си има песен“ (разкази), 1966; „Стъклени скривалища“ (разкази), 1969; „Няколко дена разходка из българските места“ (съвместно с Кольо Николов и Станислав Стратиев), 1969; „Хвърчилото“ – документална проза, 1979; „Трите златни лъвчета“ – приказки, 1980; „Премеждия“ – новели, 1984; „Далечната страна Окшотия“ – приказни повести, 1987;„Конят на оградата“ – приказка, 1990; „Коза ли е, риба ли е“ – хумористична проза, 2006 г. Негови творби са превеждани на полски и украински език.

През 1985 г. Цветан Пешев, заедно с Петър Славински, Стефан Цанев, Марко Мормарев, Славчо Донков и др. писатели, гостуват в град Толбухин дн. гр. Добрич по време на Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Писателят е свързан с нашия град и с годините, в които избира за първия си студентски стаж вестник „Добруджанска трибуна”, Толбухин.