Dobrich News Добрич новини

Стартира новата учебна година и за бъдещи учители в Добрич

СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В КУРСА ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ В ДОБРИЧ

На 26 септември (понеделник) стартира вътрешно-методическата учебна година в Профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“. Повод стана стартът на тазгодишния Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“. Началото бе сложено с открит урок по „Маркетинг и реклама“с ученици от гимназията от 11. клас.
Настоящи и бъдещи учители заедно с проф. Димитрина Каменова, ръководител на Департамента за модерни обучителни методи към ВУМ и на Програмата за придобиване на педагогическа правоспособност имаха възможността не само да наблюдават урока, но и да дискутират по темата „Модерното образование - от опита към теорията“.
Жулияна Георгиева, учител по Маркетинг и Мениджмънт в ПГТП „Райко Цончев“, заедно със своите ученици проведе урок за усвояване на нови знания. Темата бе „Маркетингов микс“, а ходът на урока започна с практическа задача и завърши с представяне на теоретични знания. Чрез поставената още в началото на часа практическа задача в отделите по Маркетинг (за работа по групи)г-ца Георгиева демонстрира метода „учене чрез правене“, при който учениците приемат и изпълняват не роля на слушатели, а на активни маркетолози. Така още в началото на курса за подготовка на учители Департаментът за модерни обучителни методи задава параметрите на едно ефективно и привлекателно образование чрез новаторски педагогически диалог.