Dobrich News Добрич новини

Старият периодичен печат разказва

По повод 76 години от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България и 25 септември – Ден на град Добрич, в Регионална библиотека „Дора Габе” е подредена изложбата под наслов „Старият периодичен печат разказва”. Представени са документи от фонда на сектор Краезнание, отразяващи знаменателните за Добруджа събития от 1940 година. Изложбата е в рамките на Европейски дни на наследството.

Периодични издания, сборници, фотографии, проследяват съдбата на Южна Добруджа – добруджанския въпрос, дипломатическите преговори, Крайовският договор и присъединяването на Южна Добруджа към България.
Особено ценни са оригиналните вестници от месец септември 1940 година – „Зора”, „Днес”, „Вечер”, „Добруджански глас”, „Час”, които пресъздават неповторимата атмосфера на дългоочакваното Освобождение на Южна Добруджа, моменти от Освобождението на Добрич ( 25 септ. 1940 г.), подготовката в Добрич за тържествата и самите празненства в града, тържественото посрещане на войските. В извънредния брой на вестник „Златна Добруджа” от 7 септември 1940 г. е поместена статията „Незабравими дни на всенародна радост”. Включени са и статии от вестници и списания от 1940 г.: „Варненски новини”, „Родина”, „Шуменско слово”, „Черноморец” и др.
Посетителите могат да се запознаят с множество библиотечни документи, които илюстрират възторга и радостта не само на всички добруджанци, но и на цяла България от възвръщането на Добруджа към Отечеството.
От страниците на брой 6384 на в. „Зора” от 22 септ. 1940 г., който не е допуснат да се разпространява в поробената добруджанска земя до Освобождението през 1940 г., четем: „Велик и паметен ден на народно единение, което намери своя върховен израз във вчерашното тържествено заседание на Народното събрание. Всенародната радост за Добруджа заличи различия и вражди не само по мегданите в селата, а и в залата на най-високия законодателен институт в България. Единодушните и възторжени овации и народните химни, които кънтяха вчера в заседателната зала на Народното събрание, предизвикаха в сърцата на всички българи умиление и надежда…. Българският народ от всички български краища свърза тоя ден с най-хубавите си надежди. Денят на Добруджа е ден на осъществен блян, ден на изпълнена надежда…Светли и велики дни на народно единение!”.
Старият периодичен печат ни припомня Възвръщането на Южна Добруджа през 1940 година към пределите на България, изобилстващ от статии и богат снимков материал, публикуван по време на събитията.
Изложбата е експонирана в централното фоайе на Регионална библиотека „Дора Габе” и може да бъде разгледана от 19 до 30 септември 2016.
Заповядайте!