Dobrich News Добрич новини

Конференция по Европейски проект за опазване на културното и природно наследство

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

“Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”
Уважаеми дами и господа,
ТПП Добрич има удоволствието да Ви покани за участие в начална пресконференция по проект “Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”

Дата: 19.07.2016 г. (Вторник)
гр. Добрич, ул. България 3,
Висше Училище по Мениджмънт, зала 205
10:30 ч.


Кратка информация за проекта:
Проектът “Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” се изпълнява съвместно от Търговско-промишлена палата Добрич и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца.
Проектът е с акроним „Heritage for RO-BG Economy” и е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020.
Цели на проекта:
- улесняване създаването и прилагането на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство
- подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство
- създаване на трансгранична структура за подкрепа на бизнеса при приемането и прилагането на стратегии опазващи културното и природно наследство
- Прозрачност и публичност на проекта
Период: февруари 2016 – януари 2018