Dobrich News Добрич новини

Проверките на търговски обекти от НАП продължават и по баловете

Оборотите от баловете в Добрич са на „светло“.


15 проверки на търговски обекти извършиха добричките данъчни в периода на абитуриентските балове в града. Целта на извършения контрол е да се установи, отчитат ли търговците реално оборотите от предлаганите услуги. Проверени са 8 питейни заведения, в които са организирани ученически или семейни тържества. Три от заведенията са били поставени под физически контрол, за да се проследи коректно ли се отчитат продадените куверти и приходите от продажби на място в заведенията. По време на проверките са съставени 3 акта за установяване на административно нарушение. Единият от актовете е за неиздаване на касов бон и 2 за нарушение на Кодекса за социално осигуряване. Обект на проверките на добричките данъчни са и търговците на цветя, като през празничните дни са проверени 7 търговци. При отчитането на продажбите на цветя не са установени нарушения на данъчните закони. От НАП Добрич уточняват, че контролните действия се извършват така, че по никакъв начин да не пречат на празничната атмосфера и доброто настроение на абитуриентите.

Проверките на обекти, предлагащи услуги на завършващите средното си образование ученици, продължават. От НАП Добрич напомнят на абитуриентите и техните родители, че при отказ да им бъдат издадени касови бонове за закупените от тях стоки и услуги, могат да подадат сигнал на националния телефон на НАП 0 700 18 700.