Dobrich News Добрич новини

Художествен пленер на ученици от чешкото стъкларско училище се проведе в Балчик

Художествен пленер и изложба на Училище по стъкларство и дизайн от град Валашске Мезиржичи.


От 30 април до 7 май на територията на Държавен Културен Институт "Културен център "Двореца" се състоя художествен пленер на Училище по стъкларство и дизайн от чешкия град Валашске Мезиржичи. Както и през миналата година възпитаниците на училището създаваха рисунки и графики, които по-късно да бъдат претворени в най-разнообразни авторски пластики, в стъклолеярната към училището.
Успоредно с това директорът на училището д-р Дана Будайова и магистър Красимира Колчева успешно приключиха с преподаване по поредното 4-то ниво чешки език за служителите на ДКИ КЦ "Двореца" – администратори, уредници и всички, обслужващи гостите в културния център.
Пленерът завърши традиционно с изложба в галерия „Тунела” и на 6 май всички посетители на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" можаха да видят творчеството на младите пленеристи ръководени от техните преподаватели - магистър Йозеф Дивин и г-жа Итка Стоцкова.
Постоянството в пленерната дейност беше и една от причините Училището по стъкларство и дизайн от моравския град Валашске Мезиржичи, през 2014 година да представи най-голямата си изложба за Европа именно в България - гр. Балчик- ДКИ КЦ "Двореца", гр. Севлиево и гр. София.