Горещи Новини / Breaking News

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Организирана е среща с кмета на община Добрич и обществеността по проблемите на пътната безопасност в града и условията за паркиране.

Поканват се всички съграждани на 1-ви април/петък/ в 17:00 часа в Голямата заседателна зала на Община Добрич да заявят своята позиция и да подкрепят инициативата на нашия съгражданин Красимир Павлов за по- безопасни пътища в Добрич.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]