Dobrich News Добрич новини

Изява на учениците по предприемачество от ЧПГТП „Райко Цончев“

УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАНЕЛА“ С УЧАСТИЕ НА ТФ ФЕСТ 2016

През изминалата седмица ученици от 10 клас на ЧПГТП „Райко Цончев“ (www.egtp.eu) представиха своето учебно предприятие „Канела“ на деветнадесетото издание на Международния панаир на тренировъчните фирми в гр. Пловдив.

„Канела“ е кафе-книжарница, създадена по идея на десетокласничките Асения, Елис и Янина, които са записани в профил „Предприемачество“ в Гимназията и бе единственото учебно предприятие, с участие на панаира от гр. Добрич.

Работата в една такава фирма спомага да се подобри като цяло подготовката на учениците за бъдещи мениджъри, като им се предоставя възможност да се доближат до истинските условия на работа в една фирма.

Момичетата успяха да се запознаят с дейността на институции като Агенция по вписванията, НАП и други; да се запознаят с документацията свързана с регистрация на предприятие и основните отдели и длъжности в една фирма; да открият банкова сметка; да извършват покупки и продажби; да осъществят контакт с други учебни предприятия, както на национално, така и на световно ниво.

Също така те имаха възможност да покажат креативност при изработката на уебсайт - www.kanelart.weebly.com и рекламни материали, като брошури, каталози, визитки, календарчета и др.

Подготовката в едно такова учебно предприятие предлага интегрирано обучение по икономика, компютърни умения, бизнес администрация, роден и чужд език.