Dobrich News Добрич новини

24% от дружествата са подали декларациите си в местния офис на НАП

3.5 млн. лв. печалба декларира добричка фирма пред НАП
Над 3 500 000 лева печалба за 2015 година декларира пред НАП Добрич фирма, чиято основната дейност е търговия с торове и препарати. Друго дружество от Добрич е обявило печалба за изминалата година от над 2.3 милиона лева, като основната му дейност е търговия с машини.. Над 2.3 млн. лева печалба е декларирала и добричка фирма, която търгува със строителни материали.

10 956 е общият брой на подадените декларации от корпоративни клиенти в НАП Добрич до края на март на 2016 година. 6 925 от тях са подадени по електронен път, което представлява 63% от общо подадените декларации. 24% от дружествата са подали декларациите си в местния офис на НАП, а 13% са ползвали услугите на „Български пощи“. Всички юридически лица, които са подали годишните си декларации по електронен път и са внесли дължимия данък до 31 март, ползват отстъпка 1% от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лева.

От НАП Добрич напомнят, че до 3 май физическите лица декларират доходите си за 2015 година. Годишна декларация подава всеки, който е получил доходи по извънтрудови правоотношения. Работилите по граждански договор през изминалата година също подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. До 3 май годишна данъчна декларация подават и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина

Повече информация за декларирането и плащането на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.