Dobrich News Добрич новини

Авансово внасяне на данъци до края на месец Април

До края на април се декларират дължимите данъци за първото тримесечие на 2016 г.


 
До края на месец април 2016 г. всички лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец4001) за данъци, дължими за първото тримесечие на 2016 г. Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
Задължение да подават такава декларация имат всички физически лица, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък. Освен хазяйте, декларация за авансовото плащане на данък през годината се подава в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Тя се подава от лица, упражняващи свободна професия, каквито са: експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност, не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Декларацията се подава три пъти годишно – до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода, като за ІV-то тримесечие декларация не се подава. За него данъкът се определя в годишната данъчна декларация, която наемодателите и самоосигуряващите се лица ще представят пред НАП през 2017 г.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и нови срокове заинтересованите лица могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

 
Изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица

7 792 декларации са приети в офиса на НАП в Добрич до момента. 2 902 от годишните декларации са изпратени по интернет, като 1171 от тях са подадени с персонален идентификационен код /ПИК/. 4 171 добруджанци са посетили офиса, за да декларират доходите си, а останалите са ползвали услугите на „Български пощи“. Това показва статистиката за приетите декларации за облагане на доходите в местния офис на Агенцията.
Срокът за подаване на годишните формуляри изтича на 3 май, а в оставащите дни от НАП Добрич очакват още над 5 000 добруджанци да подадат своите декларации. От приходната агенция предупреждават гражданите, че ако са решили да подават декларацията си в офиса на НАП в последните дни на данъчната кампания, може да им се наложи да чакат на опашки. За това от НАП съветват клиентите си да използват всички възможни начини за подаване на своите документи.
Формулярите си клиентите на Агенцията могат да подадат по пощата с обратна разписка; срещу входящ номер в определени пощенски станции; по интернет, подписани с електронен подпис или персонален код; както и на място в офиса на агенцията по постоянен адрес.
Консултации за попълването, декларирането и внасянето на данъци, гражданите могат да получат по телефона на информационния център 0700 18 700, на цената на един разговор от цялата страна. Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски е публикувана на интернет страницата на НАП www.nap.bg.