Dobrich News Добрич новини

Нови модели в ученето чрез работа - Конференция

Търговско промишлена палата- Добрич Ви Кани да вземете участие в

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧЕНЕ ЧРЕЗ РАБОТА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

27 април 2016 г. , 13.00 ч. – Зала на ТПП-Добрич, ул. България 3

Конференцията се организира в рамките на проект „New Models in Work-Based Learning“ - /”Нови модели в ученето чрез работа”/, финансиран от Програма Еразъм + на ЕС.

За потвърждение: 058 601472 – Георги Колев