/*------

Горещи Новини / Breaking News

Нови модели в ученето чрез работа - Конференция

Търговско промишлена палата- Добрич Ви Кани да вземете участие в

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧЕНЕ ЧРЕЗ РАБОТА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

27 април 2016 г. , 13.00 ч. – Зала на ТПП-Добрич, ул. България 3

Конференцията се организира в рамките на проект „New Models in Work-Based Learning“ - /”Нови модели в ученето чрез работа”/, финансиран от Програма Еразъм + на ЕС.

За потвърждение: 058 601472 – Георги Колев

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]