Dobrich News Добрич новини

С персонален код от НАП спестяваме данъци

Декларирането на доходи с персонален код спестява данъци, съветват от Националната Агенция по Приходите.

402-ма добруджанци декларираха доходите си за изминалата година пред приходната агенция с персонален идентификационен код /ПИК/ през първите два месеца на данъчната кампания. До момента близо 8000 граждани са поискали и получили от офиса на НАП в Добрич своите персонални кодове. Притежаването на ПИК дава възможност на гражданите да декларират своите доходи по-бързо, по-лесно и безпроблемно. Освен това, те могат да се възползват от възможността за 5%-на отстъпка върху дохода за довнасяне, ако подадат данъчната декларация за доходите си чрез своя код до 31 март 2016 г. и платят данъка до 3 май.

Притежателите на персонален код могат да ползват още над 20 електронни услуги на НАП, сред които – да извършват проверка на регистрираните им трудови договори в НАП от работодателя, какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски, а така също и да получават информация за данните в индивидуалната им партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - в кой пенсионен фонд са осигурени и каква е натрупаната до момента сума др..

Издаването на ПИК е напълно безплатно и става след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено с изрично нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се подаде и получи в избран офис на НАП, в рамките на минути, необходими за обработка на заявлението.

Повече информация за издаването на ПИК, декларирането и плащането на данъци и осигуровки чрез него може да се получи от сайта на НАП www.nap.bg или в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.