Dobrich News Добрич новини

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Електронното подаване на декларации пести на фирмите данъци - отговарят и допълват от Приходната агенция на въпросите на Dobruja.com от миналата седмица, касаещи и фирмите.

Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2016 г. До 21 март 5385 декларации за облагане с корпоративни данъци са постъпили в офиса на НАП в Добрич. 3830 от тях са подадени по електронен път.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2015 година.
Те попълват отделен формуляр - образец 1010а.
В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.