Dobrich News Добрич новини

Остават 10 дни, в които физическите лица могат да ползват намаление на данъците си

Още 10 дни физическите лица могат да платят по-малко данък

Остават 10 дни, в които физическите лица могат да подадат годишните си декларации по електронен път и да ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне, напомнят от НАП Добрич. Всеки, който декларира доходите си до 31 март 2016 г. с персонален код или електронен подпис, може да се възползва от отстъпката при заплащане на дължимия данък. Допълнително условие е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г. До средата на месец март 1042 добруджанци са декларирали доходите си по електронен път, а общо постъпилите годишни декларации в местния офис на Агенцията са 3010. От НАП очакват още близо 10 000 добруджанци да декларират доходите си до края на данъчната кампания.

Годишната декларация се подава физическите лица до 3 май на 2016 година. Декларацията се подава от всички граждани, получили през 2015 година доходи по извънтрудови правоотношения. Работилите по граждански договор през изминалата година подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Доходите си пред НАП декларират и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наеми, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

От НАП Добрич съветват гражданите да не изчакват крайния срок за деклариране на доходите, за да не им се наложи да чакат на опашки. Декларациите могат да бъдат подадени освен в офиса на териториалната дирекция, така също по Интернет и чрез „Български пощи” – в плик с обратна разписка или на място в пощенски клон, в който ще получат и входящ номер.

Офисът на приходната агенция в града работи без прекъсване на обяд, за да могат гражданите, които са на работа, да бъдат обслужени по време на обедната им почивка.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg Консултации може да се правят и на националния телефон на НАП 0700 18 700.