Dobrich News Добрич новини

Данъчни отстъпки

На 31-ви март изтичат два важни данъчни срока
Остават 3 дни, в които физическите лица могат да подадат годишните си декларации по електронен път и да ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Всеки, който декларира доходите си до 31 март 2016 г. с персонален код или електронен подпис, може да се възползва от отстъпката при заплащане на дължимия данък. Допълнително условие е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.

До 28 март в местния офис на Агенцията са подадени 4457 декларации, като 1621 от тях са подадени с ПИК или електронен подпис. Всяка трета декларация се подава по електронен път. Най-големият деклариран доход от физическо лице до момента е в размер на 3 980 000 лева-земеделски стопанин, който е внесъл дължимия данък.

31 март e крайният срок за фирмите да подадат декларацията за облагане с корпоративни данъци. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.

7 406 годишни декларации за облагане с корпоративен данък постъпиха в офиса на НАП Добрич до 28 март. Чрез интернет са подадени 5131 корпоративни декларации, което представлява над 69% от общо подадените декларации. Най-голямата декларирана печалба до момента е от фирма, търгуваща с машини за селското стопанство и оборудване за тях, в размер на над 2 млн. лева, като търговецът е внесъл в бюджета дължимия данък от 209 хил. лева.


Само два работни дни – до 31 март, остават до изтичане на крайния срок, в който фирмите трябва да подадат годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци. Тези от тях, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2016 г.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига парите да постъпят по сметката на НАП на следващия работен ден.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Информация за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски граждани и фирми могат да получат в работно време на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.