Горещи Новини / Breaking News

Работа днес Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап с Висше 1 позиция

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 19 февруари
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
268 Организатор дейности Висше 1 WORD,EXCEL,INTERNET
185 Главен инспектор Висше (висше бакалавър, Архитектура,строителство и геодезия) 1 Microsoft Office
256 Техник, озеленител Висше (висше агроном,екология),Средно (средно специално озеленяване) 1
297 Старши счетоводител, държавен служител Висше (висше бакалавър социални,стопански и правни науки- професионално направление:икономика специалност"Счетоводство и контрол"или "Финансов контрол") 1
250 Озеленител Висше (висше бакалавър озеленяване) 1
132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) 1 Microsoft Office
293 Библиотекар Висше (инженер или икономист) 1 Microsoft Office
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
275 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (специалност Психология ,Философия учител по Психология,Философия) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
296 Главен експерт Висше (специалност:социални, стопански и правни науки9 направление: администрация и управление) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър) 10 Microsoft Office
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 1
262 Пазач, невъоръжена охрана Основно 2
130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 5
117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 9
154 Водач, селскостопански машини Основно 2
129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 4
269 Гробар Основно 1
298 Работник, ферма за птици Основно 2
251 Портиер Основно 1
255 Работник, озеленяване Основно 1
246 Работник, овощар Основно 1
227 Общ работник Основно 1
165 Майстор, производство на тестени изделия Основно (баничар ,ситничар) 1
1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2
35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) 9
42 Шивач Основно (шивач),Средно (шивач) 5
234 Шивач, обувки Основно,Средно 3
11 Монтажник Основно,Средно 1
13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 2
253 Работник, паркинг Средно 1
254 Охранител Средно 1
288 Организатор Средно Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
248 Чистач/ Хигиенист Средно 1
301 Специалист Средно 1 WORD,EXCEL,INTERNET
273 Чистач/ Хигиенист Средно 2
229 Барман Средно 1 приложен софтуер
110 Водач, селскостопански машини Средно 1
188 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Испански, Английски 1
44 Продавач-консултант Средно 3 приложен софтуер
294 Счетоводител, оперативен Средно (III кв. степен счетоводство и контрол,икономика) 1 приложен софтуер
247 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно (автотранспорт) 1
276 Гледач, работен добитък Средно (ветеринарен техник) 2
300 Шофьор, автобус Средно (водач на МПС кат.D) 1
221 Преводач Средно (Езикова гимназия),Висше Румънски, Английски, Руски 1 Microsoft Office
192 Електромонтьор Средно (електромонтьор) 4
36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор шиене на облекла) 1
34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил) 1
249 Домакин Средно (ресторантьорство ,икономическа) 1
41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) 4
32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) 1
7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) 2 приложен софтуер
270 Обредник Средно (средно икономическо) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
303 Готвач Средно (средно специално,средно общо готвач) 1
272 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно (Средно техническо 3 СПК, вкл. Екология) 1
252 Огняр Средно (средно техничиско правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и газови съоръжения) 1
169 Сервизен техник Средно (средно-техн. електроника) 1 Microsoft Office
305 Отчетник, счетоводство Средно (счетоводство и контрол,икономика),Висше ( счетоводство и контрол,икономика) 1 Microsoft Office, приложен софтуер
4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 4
10 Шивач Средно,Основно 5
245 Пакетировач Средно,Основно 1
128 Шивач, обувки Средно,Основно 4
Филиал Балчик
8 Психолог Висше / Психология 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,PHOTO SHOP
5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) 1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност
6 Бояджия, стоманени конструкции Основно 2
7 Монтьор, водопроводни тръби Основно 5
9 Монтажник, панели/формовани блокове Основно,Средно 14
11 Заварчик Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно 13
3 Администратор, хотел Средно Английски 1 Въвеждане на данни
Филиал Крушари
2 Психолог Висше / Психология 1
1 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
7 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми
6 Медицинска сестра, домашни грижи Средно / Медицински сестри и здравни грижи,Професионален колеж / Медицински сестри и здравни грижи 1 продукти и програми
С.Д.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]