Dobrich News Добрич новини

Работа днес за Майстор, производство на тестени изделия Основно (баничар ,ситничар) 1 позиция

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 1 февруари
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
164 Кариерен консултант Висше (бакалавър /магистър ) 3
163 Ръководител регионално звено Висше (бакалавър /магистър ) 1
185 Главен инспектор Висше (висше магистър Архитектура,строителство и геодезия) 1 Microsoft Office
29 Педагог Висше (висше бакалавър социална /специална педагогика) 1
184 Главен експерт Висше (висше магистър водоснабдяване и канализация) 1 MS OFFICE
183 Главен експерт Висше (висше магистър строителство на сгради и съоръжения) 1 Microsoft Office
132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) 1 Microsoft Office
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
70 Счетоводител Висше (счетоводител, квалификация икономист) 1
133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър) 10 Microsoft Office
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 1
117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 10
129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 5
130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 5
154 Водач, селскостопански машини Основно 2
165 Майстор, производство на тестени изделия Основно (баничар ,ситничар) 1
1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2
35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) 15
42 Шивач Основно (шивач),Средно (шивач) 5
11 Монтажник Основно,Средно 1
39 Продавач-консултант Средно 2
13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 3
114 Опаковач Средно 1
110 Водач, селскостопански машини Средно 1
44 Продавач-консултант Средно 4 приложен софтуер
1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ) 1
36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор шиене на облекла) 1
34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил) 1
40 Организатор, производство Средно (специалност ветеринарен техник) 1
41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) 10
32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) 1
7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) 2 приложен софтуер
1886 Заварчик Средно (средно специално,основно) 1
169 Сервизен техник Средно (средно-техн. електроника) 1 Microsoft Office
1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ
1860 Шивач, обувки Средно,Основно 2
4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 5
10 Шивач Средно,Основно 5
12 Дърводелец Средно,Основно 1
128 Шивач, обувки Средно,Основно 5
Филиал Балчик
8 Психолог Висше / Психология 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,PHOTO SHOP
5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) 1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност
7 Монтьор, водопроводни тръби Основно 5
6 Бояджия, стоманени конструкции Основно 2
9 Монтажник, панели/формовани блокове Основно,Средно 17
11 Заварчик Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно 13
3 Администратор, хотел Средно Английски 2 Въвеждане на данни
4 Камериер/камериерка Средно 2
10 Охранител Средно 3
С.Д..
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич