Dobrich News Добрич новини

Глоби за пиратки

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ!

Неправилната употреба на пиротехнически изделия всяка година е съпроводена с нежелани инциденти – наранявания, пожари и други.
Напомняме, че пиротехнически изделия могат да се продават само в търговски обекти, на които е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЯХ от МВР.
Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкция за употребата му на български език. При използване на пиротехническо изделие спазвайте инструкцията му за употреба!
Забранена е продажбата и употребата на пиротехнически изделия с видимо повредена, разкъсана опаковка, фитил и др.
Забранена е продажбата на фойерверки от категория I- на лица под 12 години, от категория II - на лица под 16 години, от категория III - на лица под 18 години.

ОДМВР напомня за забраните за:

- употребата на пиротехнически в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на категория на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
- носенето и употребата на неогнестрелни оръжия (газ-сигнални пистолети и пневматични пушки) на обществени места;
- употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити;
- носенето и употребата на огнестрелни оръжия по време на масови мероприятия, в обществени заведения за хранене и увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения в социални домове, при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества.

На нарушителите се налагат глоби в размер от 500 лв. до 3000 лв.


ОД МВР ДОБРИЧ