Dobrich News Добрич новини

Работа днес

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 14 Декември

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1742 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура Висше / Електротехника и енергетика Английски 1 MS OFFICE, офис пакет
1741 Главен механик Висше / Инженерство-комбинирани програми 1 МS office
1766 Лекар, спешна медицина Висше / Медицина (висше-магистър) 12 МS office
1765 Фелдшер Висше / Медицина (Фелдшер) 1 основни компютърни умения
1688 Експерт, застраховане Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски 1 MS OFFICE
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 2
1834 Майстор, производство на тестени изделия Основно 1
1817 Санитар Основно 1
1786 Дърводелец Основно 1
1769 Монтажник Основно 2
1885 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 2
1795 Заварчик Основно (заварчик СО) 1
1842 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (ШИВАЧ) 5
1884 Шивач, обувки Основно (шивач,обувки ) 2
1645 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1647 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1768 Шивач, обувки Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1
1777 Машинен оператор, шиене на обувки Основно,Средно 1
1847 Общ работник, оранжерия/парник Основно,Средно (водач МПС ,кат.С) 8
1845 Сервитьор Средно 1
1718 Продавач-консултант Средно 4 база данни и интернет
1865 Продавач-консултант Средно 1
1816 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки) Средно 2
1841 Монтажник, дограма Средно 2
1883 Склададжия Средно 2
1621 Продавач-консултант Средно 1 база данни и интернет
1889 Общ работник Средно 2
1859 Продавач-консултант Средно 2
1799 Барман Средно (барман) 2
1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ) 1
1886 Заварчик Средно (средно специално,основно) 1
1819 Машинен оператор, шиене Средно (шивач) 2
1764 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) 1
1788 Бояджия, промишлени изделия Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Бояджия на метални изделия) 1
1787 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик СО) 1
1661 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 2
1671 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1744 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1872 Инженер-технолог, шивашко производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 приложен софтуер
1810 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1
1870 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1
1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ
1856 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) 2
1843 Механик, земеделски машини Средно / Растениевъдство и животновъдство Английски, Немски 1 база данни,интернет
1770 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно / Транспортни услуги (С+Е,дегитална карта,у-ние за компетентност и валидно психо у-ние) 1 работа на компютър
1860 Шивач, обувки Средно,Основно 2
Филиал Крушари
35 Шивач 2
27 Психолог Висше / Психология (магистър, бакалавър) 1 продукти и програми
28 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми

И.П.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич