Dobrich News Добрич новини

Изборен ден

Изборният ден започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално.

През изминалата нощ няма регистрирани престъпления и инциденти свързани с охраната на изборните места. Секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на РИК и СИК, и е започнал изборния процес.

В област Добрич няма нарушения на обществения ред свързани с изборния процес.

За осигуряване на охраната на изборните секции са ангажирани 361 служители на МВР, които отговарят за реда и спокойствието в региона.

В ОД МВР и РУП е създадена организация за реагиране и проверка на всички постъпили сигнали и своевременно запознаване на Прокуратурата със събраните материали по конкретните случаи.

Служителите на звената на дирекция „БДС” в ОДМВР Добрич издават и в днешния ден удостоверения на граждани, изгубили, повредели личните си карти, за да могат да упражнят правото си на глас

Изисквания за спазване на законността в изборния ден

НАПОМНЯМЕ:

1. В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, въоръжени и носещи опасни за живота и здравето на гражданите предмети;

2. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване;

3. Забранява се изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия в предизборния ден, по време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите);

4. Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение.

Органите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда при необходимост и по решение на СИК.

25.10.2015г. РЕГИОНАЛЕН ГОВОРИТЕЛ НА ОДМВР ДОБРИЧ:

гр.Добрич СТОЯН СТОЯНОВ