Dobrich News Добрич новини

„Пътна полиция” – Добрич се обръща с призив към водачите на МПС

А Н А Л И З на настъпилите ПТП на територията на област Добрич през есенно-зимния период 01.11.2014 г. – 31.03.2015 г.

Ежегодно с настъпването на есенно-зимния период от годината сектор „Пътна полиция” – Добрич се обръща с призив към водачите на МПС да подготвят автомобилите си за настъпващите промени в пътната обстановка. Обръщаме внимание и на пешеходците, велосипедистите и водачите на ППС с животинска тяга също да съобразяват поведението си с тези промени. Най-характерното за периода е кратката продължителност на светлата част на денонощието. В часовете с най-висока интензивност от 17 до 20 часа настъпват най-значителната част от произшествията в населените места. Причината за това е бързането и некоректността, които водят до занижено внимание от страна на участниците в движението. През изминалия есенно-зимен период 01.11.2014 г. – 31.03.2015 г. на територията на ОД на МВР – Добрич са регистрирани 62 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП), при които са загинали 6 и са ранени 78 граждани. Най-голям е броя на ТПТП на територията на Първо РУ-Добрич-24, Второ РУ-Добрич-16, РУ-Генерал Тошево-8, РУ-Балчик-7, РУ-Тервел-4, РУ-Шабла-2 и РУ-Каварна-1. На територията на РУ-Албена няма настъпили тежки ПТП. От загиналите при ТПТП 6 участници в движението 3 са водачи, 2 са пътници и 1 пешеходец.

Разпределението на ТПТП по видове е следното:

Вид ПТП ПТП Загинали Ранени

Блъскане на пешеходец 16 1 15

Блъскане на животно 1 0 1

Преобръщане на МПС на пътното

платно 2 0 2

Преобръщане на МПС извън пътното

платно 3 0 3

Блъскане в дърво 15 4 18

Блъскане в стълб 5 0 6

Блъскане в предпазна ограда 1 0 2

Блъскане на спряно ППС 1 0 2

Сблъскване между МПС 18 1 29

Разпределението на травматизма по възрастови групи е тревожно.

Гражданите от 25 до 64-годишна възраст продължават да са най-уязвимата възрастова група участници в пътното движение, като за периода са загинали 3 и са ранени 45. Броят на загиналите граждани над 64-годишна възраст при ТПТП е 1, като са ранени 4.

Пострадали деца при ПТП:

В резултат на ПТП е убито 1 дете и са ранени 10 за периода.

По вид на участник в ПТП травматизмът е, както следва:

* пътници – 2 загинали и 34 ранени;

* пешеходци – 1 загинал и 15 ранени;

* водачи – 3 загинали и 29 ранени.

Превишената и несъобразена скорост продължава да е с най-голям дял за катастрофите по вина на водачите. Поради тази причина са настъпили 34 (54%) от тежките ПТП, при които са загинали 5 (83%) и са ранени 41 (52%) човека.

- На следващо място по брой загинали е нарушението “Отнемане на предимство на МПС и отнемане предимство на пешеходец” – поради тази причина са настъпили 23 (37%) от тежките ПТП с 31 (39%) ранени.

- Неспазване на дистанция - поради тази причина са настъпили 3 от тежките ПТП с 4 ранени.

- Неправилното изпреварване - поради тази причина е настъпило 1 от тежките ПТП с 2 ранени.

- Неправилното движение назад - поради тази причина е настъпило 1 от тежките ПТП с 1 убит.

От водачи употребили алкохол са допуснати 4 тежки ПТП със 7 ранени граждани. От неправоспособни водачи са допуснати 10 тежки ПТП с 2 убити и 14 ранени граждани.

Разпределение на ПТП по място:

В населените места са настъпили 39 от произшествията с 1 загинал и 49 ранени.

По пътищата извън населените места са настъпили 23 ПТП с 5 загинали и 29 ранени.

На първокласни пътища е възникнало 1 ПТП с 1 ранен, на второкласни пътища – 9 ПТП с 3 убити и 13 ранени; на третокласни пътища – 9 ПТП с 2 убити 9 ранени, а на общински пътища – 4 ПТП с 6 ранени.

По възрастови групи тежките ПТП са както следва:

* Под 6 години – 1 ранен

* От 6 до 9 години – 2 ранени

* От 10 до 14 години – 1 убит и 2 ранени

* От 15 до 17 години – 5 ранени

* От 18 до 20 години – 1 убити и 4 ранени

* От 21 до 24 години – 8 ранени

* От 25 до 64 години – 3 убити и 45 ранени

* Над 64 години – 1 убити и 11 ранени

Както се вижда, движението с несъобразена скорост оказва значително влияние на аварийността по пътната и уличната мрежа. С настъпването на есенно-зимния период пътната настилка все по-често е мокра, заснежена или заледена. Неправилната преценка за скоростта на движение отнема на водача възможността да спре своевременно и да предотврати възникването на ПТП, при внезапна промяна на пътната обстановка. Такава промяна е и пресичането на пешеходец по пешеходната пътека. Водачите не считат за необходимо да спазват предимството на пешеходците и това е причина за високата аварийност по уличната мрежа. Алкохола и недостатъчната квалификация на водачите води до неадекватно поведение в критична ситуация, а от това страдат и останалите участници в движението. Но вината не може да се търси само у водачите на МПС. Често със своите действия най-уязвимите участници в движението – пешеходците създават предпоставки да настъпване на произшествия, поставяйки на проверка реакциите на водачите. Съвина в настъпването на произшествието имат пешеходците и когато пресичат пътното платно на пешеходните пътеки. Въпреки, че закона за движение по пътищата разпорежда на водачите да осигурят предимство, необходимо е пешеходците сами де преценят поведението на водача който ги наближава, скоростта му на движение и времето което им е необходимо за пресичане на пътното платно.

През месец ноември на територията на област Добрич ще се организира традиционната акция „Зима“, в рамките на която ще се проведат - кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства (ПС) с животинска тяга и др., кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците и кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства (МПС), техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. По време на акция „Зима”, а и през целия есенно-зимен период ще се извършват проверки за изправността на всички светлинни източници и светлоотразителна сигнализация на МПС, велосипеди, ППС с животинска тяга, селскостопанска техника, както и за включени допълнителни светлини за мъгла, без да е налице намалена видимост, снеговалеж, дъжд или други подобни условия или допълнително

монтирани светлини с различен от регламентирания в ЗДвП цвят, оборудване на автомобилите с аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлооотразителна жилетка. Ще се извършва засилен контрол и за технически неизправности на МПС, създаващи предпоставки за ПТП при есенно-зимни условия /износени гуми, неизползване вериги за сняг при въведено задължение/ и ще се взема отношение с налагане на санкции по ЗДвП. За управление на МПС с износени или разкъсани гуми – глобата е 50 лв. съгласно чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП, а за управление на ППС с неизправности или повреди, които могат да застрашат сигурността на движението /неизправни светлини/ съгласно чл. 183, ал. 3, т. 7 от ЗДвП – глобата е 30 лв.

Преди началото на акцията беше предложено на автосервизите да вземат традиционното участие в нея, като през периода на провеждането и те ще предоставят на собствениците на автомобили техническа консултация за подготовката на МПС за движение при есенно-зимни условия, за изправността на осветителните системи и ще регулират безплатно фаровете на МПС. На територията на град Добрич автосервизите, които заявиха желание да се включат са следните:

* Технически център на СБА – за периода от 01.11.2015 г. до 30.11.2015 г.

От сектор „Пътна полиция” – Добрич отправяме отново някои от най-важните препоръки към участниците в движението за безопасно поведение и избягване на рисковите фактори и ситуации за тежки ПТП през есенно-зимния период.

Тези препоръки са извлечени от анализа на най-характерните пътно-транспортни произшествия, настъпващи през есенно-зимния период. Поднасяни нееднократно и по подходящ начин чрез медиите /съобразно спецификата на изразните им средства /, те биха спомогнали за изграждане на ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ на участниците в пътното движение, което би предотвратило злополуки със самите тях и другите на пътя.

ОД МВР ДОБРИЧ