Dobrich News Добрич новини

Работа днес

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 12 Октомври

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1444 Гладач Без образование 2
1318 Технически секретар Висше Английски 1 ms office
1493 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1 Microsoft office
1489 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1 работа с компютър
1490 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AutoCAD
1494 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
1394 Лекар Висше / Медицина 14 база данни и интернет
1395 Фелдшер Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1 база данни и интернет
1684 Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети,Висше / Строителство и строително инженерство,Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми,Висше / Стопанско управление и администрация,Висше / Право 1 база данни и интернет
1659 Юрисконсулт Висше / Право 1 база данни и интернет
1688 Експерт, застраховане Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски 1 MS OFFICE
1486 Общ работник Начално 1
1405 Дърводелец Основно 1
1587 Работник, ръчна изработка на облекла Основно 1
1294 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно 1
1370 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари Основно 2
1586 Гладач Основно 1
1698 Бояджия, промишлени изделия Основно 1
1400 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 7
1663 Гладач Основно 2
1693 Чистач, производствени помещения Основно 1
1617 Работник, животновъд Основно 1
1442 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 2
1446 Камериер/камериерка Основно 2
1703 Работник, сглобяване на детайли Основно 5
1353 Крояч, кожа Основно 3
1645 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1647 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1646 Шивач Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1653 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 1
1690 Месач Основно / Производство на храни и напитки 2
1632 Водач, селскостопански машини Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1633 Тракторист Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1588 Шивач, обувки Основно,Средно 3
1692 Общ работник Основно,Средно 1
1621 Продавач-консултант Средно 1 база данни и интернет
1627 Продавач, хранителни продукти Средно 1
1652 Сервитьор Средно 1
1636 Дизайнер, печатни издания Средно 1 Corew draw;Photoshop;
1662 Производител, изделия от кожа Средно 2
1441 Водач, мотокар Средно 1
1672 Продавач-консултант Средно 1
1699 Склададжия Средно 1 MS OFFICE
1537 Сервитьор Средно 1
1487 Магазинер Средно 1 работа с компютър
1443 Крояч, текстил Средно 2
1429 Шивач Средно 5
1364 Продавач-консултант Средно 1
1345 Продавач-консултант Средно 2
1705 Общ работник, промишлеността Средно 5
1706 Общ работник Средно 1 MS OFFICE
1603 Мениджър екип Средно 1 работа с компютър
1385 Работник, строителството Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми,Основно / Архитектура и строителство-комбинирани програми 3
1700 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Средно / Електроника и автоматика,Средно / Компютърни науки Английски 1
1648 Стругар Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1366 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1589 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1590 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1691 Крояч, обувни изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1
1661 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 2
1671 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1670 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1270 Организатор, производство Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше / Растениевъдство и животновъдство 1 работа с компютър
1682 Кредитен специалист, банка Средно,Висше 5 основни компютърни умения
1557 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 1
1650 Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и во Средно,Основно 2
1655 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2
1508 Зареждач, материали и полуфабрикати Средно,Основно 1
Филиал Крушари
26 Шивач Без образование 20
31 Педагог Висше / Науки за образованието 1 продукти и програми
27 Психолог Висше / Психология 1 продукти и програми
28 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми
30 Трудотерапевт Професионална квалификация,Средно / Други неопределени специалности 1
29 Социален работник Средно / Хуманитарни науки –комбинирани програми,Висше / Социална работа и подпомагане,Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми 1 продукти и програми
Д.Н.
Информация на място в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич