Breaking News

Филми за град Балчик

3D филми ще показват природното, културно и историческо богатство на
региона. Съвременната визуализация ще се инсталира в една от залите на
„Мелницата“, чието реновиране приключи това лято. Дейностите по
закупуването на техника и реализирането на 3D продукцията са одобрени
тази седмица. Те са заложени в проекта „Представяне на регионалното
културно наследство в 3D“ ("Advertising of Regional Cultural Heritage in
3D - Arch 3D", който Община Балчик подготви съвместно с Община
Мангалия – Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество между
Румъния и България 2014 – 2020, разпространи новинарска агенция Dobruja.

Фото кредит © Dobruja.com
Това е поредният проект, насочен към развитие и промотиране на
туристическия ресурс в региона. Водещ партньор в дейностите е Община
Балчик. Ще бъдат изработени по 10 3D филма за Балчик и Мангалия и през
летните месеци ще бъдат излъчвани на фасадата на мелницата.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а общата стойност - 1 488
200 евро, които ще бъдат разпределени по равно за двете общини.
News Agency Dobruja