Dobrich News Добрич новини

Майсторски клас по Български и литература организиран от Холандския колеж

Започна майсторският клас „Умения за стратегически мениджмънт на обучението по Български език и литература“.

Департаментът за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт – гр. Варна организира Майсторски клас, през изминалата седмица – „Умения за стратегически мениджмънт на обучението по Български език и литература“. Организатори и научни ръководители на събитието са проф. д-р Димитрина Каменова, д-р Маргарита Христова и старши преподавател Марияна Тодорова. Групата участници се състои от 18 преподаватели от градове от цялата страна - Казанлък, Стара Загора, Разлог, Велико Търново, Луковит, Русе, Троян, Добрич, София, Мизия и Генерал Тошево.

Провежданите семинари са на теми както за млади преподаватели, така и за такива с повече опит:

• Мисия и визия на учителя по БЕЛ (компетентност за стратегически мениджмънт)

• Постмодерният ученик и „отговорът“ на учителя и училището

• Стратегическо мислене в обучението по БЕЛ

• Обучението чрез проекти в часовете по БЕЛ – цели и възможности.

Най-важният фокус на Майсторския клас е Форумът на учителите новатори, в който те споделят свои иновативни идеи, опит и умения. Обучението включва и много вълнуващи и разнообразни проектни задачи и игри за участниците, като се предоставя възможност за оценяване и самооценяване в контекста на обучението.