Breaking News

Практически указания от Полицията за деца, родители и водачи на МПС

Практически препоръки


по пътна безопасност през учебната 2015/2016 година за деца и юноши


Всяко начало на учебната година е изпълнено с радостни вълнения, празнично и приповдигнато настроение, детски, младежки и родителски емоции. Хиляди първолаци за първи път влизат в училище за среща с нов и непознат свят, други за пореден път заемат местата си в класните стаи след недългата лятна ваканция, а много от порасналите вече деца за последна година ще бъдат ученици и с нетърпение очакват абитуриентските празници.

Факт е, обаче, че поради травми от пътни инциденти тази година не малко ученици няма да търгнат навреме на училище. Има и деца, които за съжаление никога повече няма да прекрачат училищния праг, защото са загубили живота си при катастрафа на пътя.

За да бъде подобрена безопасността и сигурността на децата на пътя, отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ препоръчва:
[next]
АКО СТЕ УЧЕНИК

Не забравяйте, че е важно да се научите да се пазите сами на пътя. Там вие сте уязвими особено ако сте сами и не можете да потърсите помощ от възрастен.

Затова, заради Своята сигурност, приемете следните съвети:

* Ако ходите сами на училище

> Си припомнете заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

> Припомнете си основните правила за движение като пешеходци.

Не забравяйте, че заради личната си безопасност винаги трябва:

* да пресичате при зелена светлина на светофара;

* да се движите по тротоара и да използвате изградените подлези и надлези за пешеходци;

* да вървите по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

> Използвайте светлоотразителни жилетки или елементи, които може да закрепите за облеклото или ученическата си раница.

> Ако закъснявате за училище, това не е повод да нарушавате правилата за движение на пътя, защото лесно може да станете жертва на катастрофа.

> Ако кръстовището е оживено, пресечете с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

* Обсъдете с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнете за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запаметете в телефона си номерата им.

* Ако се придвижвате до училище с велосипед

> Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледайте техническата изправност на колелото.

> Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

> Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите. Не забравяйте, че:

* велосипедът е пътно превозно средство, а

* велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

* до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

* когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

* за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

> Обсъждайте с родителите и с приятелите си актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

> Винаги носете светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

> Ако закъснявате за училище, това не е повод да преминете при червен сигнал на светофара, защото лесно може да станете причина за катастрофа и да пострадате в нея.

* Помнете, че при пътен инцидент винаги може да позвъните на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или да направите това сами.
[next]
АКО СТЕ РОДИТЕЛ

Не забравяйте, че най-важна за вас е безопасността на вашето дете. На пътя детето ви е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова, заради Неговата сигурност, приемете следните съвети:

* Ако детето ви е първокласник

> Преди началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

> Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.

> Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.

> В началото и в края на учебния ден се погрижете лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратите и посрещнете дето си до/от училищния вход.

> Винаги разговаряйте за правилата за безопасно движение като пешеходци или като пътници в семейния автомобил.

> Винаги бъдете за пример и не правете компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

> При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

* Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ, ако вие не сте наблизо. Запаметете в телефона на детето си номерàта на хората, на които може да се довери.

* Ако вие возите детето си до училище

> Проверете изправността на обезопасителните системи за деца, които използвате.

> Използвайте обезопасителни системи за деца дори училището да е близо до дома ви и да ви се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ви дете.

> Докато пътувате, коментирайте поведението на останалите участници в движението. Бъдете за пример и не допускайте компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

* Ако детето ви ходи самò до училище

> Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

> Припомнете си заедно основните правила за движение като пешеходци:

* Настоявайте детето ви винаги да пресича при зелена светлина на светофара.

* Насърчете го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.

* Обърнете внимание, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

> Настоявайте убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.

> Препоръчайте на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

> Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.

> При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

> Актуализирайте списъка на хората, към които може и трябва да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложете на детето да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

* Ако детето ви се придвижва до училище с велосипед

> Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.

> Уточнете заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

> Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като припомните, че:

* велосипедът е пътно превозно средство, а

* велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

* до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

* когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

* за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

> Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

> Настоявайте детето ви винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

* Напомняйте на децата си, че при пътен инцидент винаги може да позвънят на вас, за да подадете сигнал в полицията на телефон 112, или да направят това сами.
[next]
АКО СТЕ ВОДАЧ

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.

Затова, заради Тяхната сигурност, приемете следните съвети:

* Ако се движите в близост до детско или учебно заведение

> Винаги спазвайте ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и вас от пътен инцидент.

> Винаги бъдете в готовност да спрете. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.

> Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

> Никога не спирайте върху пешеходната пътека. Това може да провокира децата да потърсят друго място за пресичане на пътното платно и да попаднат в риск от пътен инцидент.

* Ако преминавате покрай спирки на масовия градски транспорт в близост до учебно заведение

> Винаги се движете със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

> Винаги бъдете в готовност да спрете. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.

> Винаги давайте предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад вас се движи друг автомобил, подайте разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.

> Винаги бъдете толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяйте, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.

> Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

> Ако забележите неправилно или рисково поведение, спрете и обяснете до какви последици може да доведе то.

> При пътен инцидент винаги може да подадете сигнал на телефон 112.

ОД МВР ДОБРИЧ