Dobrich News Добрич новини

Работа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ
“БЮРО ПО ТРУДА”


No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
ДБТ - Добрич
1158 Общ работник Без образование 3
1399 Общ работник Без образование 1
1318 Технически секретар Висше Английски 1
ms office
952 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1
ms office
1184 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература,Висше / 1
предмет в гимназиален етап Български език и литература Word;Excel;PowerPoint
814 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина 1
работа с компютър
1278 Банков служител, касиер/ Касиер, банка Висше / Икономически науки,Средно / Икономически 1
науки ms office; банков
софтуер; правно-
912 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1
работа с компютър
916 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1
работа с компютър
918 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и 1
металургия AutoCAD
1342 Главен механик Висше / Машиностроене, металообработване и Английски 1
металургия MS OFFICE
1394 Лекар Висше / Медицина 14
база данни и интернет
957 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
работа с компютър
1395 Фелдшер Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1
база данни и интернет
1383 Учител, ресурсен Висше / Науки за образованието 1
MS OFFICE
1356 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители 1
MS OFFICE
1410 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители,Висше / Науки 1
за обществото и човешкото поведение-комбинирани MS OFFICE
1363 Учител, начален етап на основното Висше / Подготовка на начални учители Руски 1
образование (I-IV клас) MS OFFICE, Power
Point
1185 Старши възпитател Висше / Подготовка на начални учители,Висше / 1
Подготовка на начални учители Word;Excel;PowerPoint
1362 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по Руски 1
предмет в прогимназиален ет общообразователни предмети MS OFFICE
1387 Старши учител спортна подготовка Висше / Подготовка на учители по 1
общообразователни предмети MS OFFICE
1361 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по Руски 1
предмет в прогимназиален ет общообразователни предмети MS OFFICE, Power
Point
1186 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети,Висше / Подготовка на Word;Excel;PowerPoint
1384 Психолог, училищен Висше / Психология Английски 1
MS OFFICE
1409 Учител, общообразователен учебен Висше / Физика,Висше / Химия 1
предмет в прогимназиален ет
1386 Учител, общообразователен учебен Висше / Чужди езици и филологии 1
предмет в гимназиален етап MS OFFICE
1187 Учител, общообразователен учебен Висше / Чужди езици и филологии,Висше / Чужди 1
предмет в гимназиален етап езици и филологии Word;Excel;PowerPoint
1259 Работник, ферма за птици Начално 1
1266 Работник, поддръжка на пътища Начално 3
21 Август 2015 г. Page 1 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1263 Камериер/камериерка Начално 4
1346 Общ работник, строителство на сгради Начално 5
1408 Работник, ръчна изработка на кожени Начално 3
изделия и аксесоари
1174 Работник, сортировач Основно 7
1294 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно 1
повече тона
1275 Общ работник Основно 4
1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1353 Крояч, кожа Основно 2
1370 Работник, ръчна изработка на кожени Основно 4
изделия и аксесоари
1393 Сервитьор Основно 6
1400 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 10
1402 Монтажник Основно 1
1254 Помощник-готвач Основно 1
1404 Работник, сезонен Основно 5
1289 Камериер/камериерка Основно 2
1411 Производител, обувки (ръчно) Основно 4
1414 Гладач Основно 2
1413 Работник, ръчна изработка на текстилни Основно 2
изделия
1405 Дърводелец Основно 1
1089 Оператор, конвейер Основно 3
967 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 8
965 Работник, консервна фабрика Основно 14
1095 Общ работник Основно 1
1167 Автотенекеджия Основно 2
1093 Камериер/камериерка Основно 8
1072 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 1
914 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
917 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1267 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1265 Зидар Основно,Начално 3
1114 Фуражист Основно,Средно 1
1286 Дърводелец, мебелист Основно,Средно 3
1210 Работник, производство на безалкохолни Основно,Средно 1
напитки, сокове и во
21 Август 2015 г. Page 2 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1092 Сервитьор Средно 3
1337 Сервитьор Средно 5
1406 Организатор, експедиция/товоро- Средно 1
разтоварна и спедиторска дейн
1345 Продавач-консултант Средно 2
983 Месач Средно 2
1209 Машинен оператор Средно 2
1398 Продавач-консултант Средно 1
база данни
1006 Сервитьор Средно 7
1365 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1372 Продавач-консултант Средно Френски 2
1382 Оператор, производство на акумулатори Средно 2
1071 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 5
1328 Касиер Средно 6
приложен софтуер
997 Тапицер Средно 3
1364 Продавач-консултант Средно 4
1204 Производител, изделия от кожа Средно 2
1282 Продавач-консултант Средно 1
1327 Продавач-консултант Средно 4
1218 Продавач-консултант Средно 1
1221 Продавач-консултант Средно 3
начални компютърни
умения
1147 Шофьор, автобус Средно 3
1314 Барман Средно Английски 2
1329 Общ работник Средно 4
1315 Пиколо Средно 1
1205 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно 4
1316 Продавач-консултант Средно 1
1178 Общ работник, промишлеността Средно 6
1191 Организатор, производство Средно 1
1280 Фризьор Средно 1
1175 Продавач-консултант Средно 1
1385 Работник, строителството Средно / Архитектура и строителство-комбинирани 4
програми,Основно / Архитектура и строителство-
1297 Монтажник Средно / Електротехника и енергетика 1
1279 Машинен оператор, силози Средно / Електротехника и енергетика 1
21 Август 2015 г. Page 3 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1276 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика 2
1388 Огняр Средно / Електротехника и енергетика 1
1277 Банков служител, обслужване на клиенти Средно / Икономически науки,Висше / Икономически 1
науки ms office; банков
софтуер; правно-
1366 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1038 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и 4
металургия
1285 Склададжия Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия ms office
1036 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1367 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1348 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 5
металургия
1068 Контрольор, качество Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 1
кожени изделия
1371 Крояч, обувни изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 1
кожени изделия
1332 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 5
кожени изделия
1295 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 2
кожени изделия
1412 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 10
кожени изделия,Средно,Основно
1310 Завеждащ, административна служба Средно / Секретарски и офис-дейности 1
работа с компютър
1347 Зидар, сгради (конструкции) Средно / Строителство и строително инженерство 4
981 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 10
обществено хранене
1401 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1336 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1271 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 2
обществено хранене
1317 Дърводелец Средно,Основно 2
1349 Водопроводчик (външно водоснабдяване и Средно,Професионална квалификация / 2
канализация) Строителство и строително инженерство
Филиал Балчик
96 Учител, общообразователен учебен Висше / Биология и биохимия 1
предмет в прогимназиален ет работа с програми
93 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература 1
предмет в прогимназиален ет работа с продукти и
програми
95 Учител, общообразователен учебен Висше / Изобразителни изкуства 1
предмет в прогимназиален ет работа с програми
94 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика 1
предмет в прогимназиален ет работа с продукти и
програми
92 Работник, консервна фабрика Начално 4
87 Камериер/камериерка Основно 6
91 Охранител Основно 3
110 Администратор, хотел Средно Румънски, Английски 2
108 Рецепционист Средно Английски 1
97 Сервитьор Средно Английски, Руски 2
21 Август 2015 г. Page 4 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
109 Разпространител на безплатни вестници и Средно 1
брошури
98 Камериер/камериерка Средно,Основно Английски, Руски 3
21 Август 2015 г. Page 5 of 5
Д.Н.