Breaking News

Работа Днес

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ
“БЮРО ПО ТРУДА”

за 28 Август

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
ДБТ - Добрич
1444 Гладач Без образование 2
1399 Общ работник Без образование 1
1158 Общ работник Без образование 3
1318 Технически секретар Висше Английски 1
ms office
952 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1
ms office
1184 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература,Висше / 1
предмет в гимназиален етап Български език и литература Word;Excel;PowerPoint
1423 Организатор, производство Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна 1
медицина
915 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и 1
металургия AutoCAD
1394 Лекар Висше / Медицина 14
база данни и интернет
957 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
работа с компютър
1395 Фелдшер Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1
база данни и интернет
1436 Логопед Висше / Науки за образованието Английски 1
работа с компютър
1440 Учител на деца с умствена изостаналост Висше / Науки за образованието 1
работа с компютър
1383 Учител, ресурсен Висше / Науки за образованието 1
MS OFFICE
1438 Учител на деца с умствена изостаналост Висше / Науки за образованието 2
работа с компютър
1356 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители 1
MS OFFICE
1428 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители Английски 1
работа с компютър
1434 Младши учител, подготвителна група Висше / Подготовка на начални учители 1
работа с компютър
1455 Младши възпитател Висше / Подготовка на начални учители 1
работа с компютър
1435 Учител, начален етап на основното Висше / Подготовка на начални учители 1
образование (I-IV клас) работа с компютър
1363 Учител, начален етап на основното Висше / Подготовка на начални учители Руски 1
образование (I-IV клас) MS OFFICE, Power
Point
1185 Старши възпитател Висше / Подготовка на начални учители,Висше / 1
Подготовка на начални учители Word;Excel;PowerPoint
1361 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по Руски 1
предмет в прогимназиален ет общообразователни предмети MS OFFICE, Power
Point
1466 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети работа с компютър
1465 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети работа с компютър
1467 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети работа с компютър
1468 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети работа с компютър
1433 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в прогимназиален ет общообразователни предмети работа с компютър
1469 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети работа с компютър
28 Август 2015 г. Page 1 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1362 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по Руски 1
предмет в прогимназиален ет общообразователни предмети MS OFFICE
1387 Старши учител спортна подготовка Висше / Подготовка на учители по 1
общообразователни предмети MS OFFICE
1471 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети работа с компютър
1186 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети,Висше / Подготовка на Word;Excel;PowerPoint
1384 Психолог, училищен Висше / Психология Английски 1
MS OFFICE
1439 Учител, практическо обучение Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
работа с компютър
1459 Учител спортна подготовка Висше / Спорт 1
1462 Учител спортна подготовка Висше / Спорт 1
1458 Учител спортна подготовка Висше / Спорт 1
1461 Учител спортна подготовка Висше / Спорт 1
1464 Учител спортна подготовка Висше / Спорт 1
1463 Учител спортна подготовка Висше / Спорт 1
1457 Младши учител, спортна подготовка Висше / Спорт 1
1460 Учител спортна подготовка Висше / Спорт 1
1409 Учител, общообразователен учебен Висше / Физика,Висше / Химия 1
предмет в прогимназиален ет
1427 Учител, общообразователен учебен Висше / Философия и етика 1
предмет в гимназиален етап работа с компютър
1386 Учител, общообразователен учебен Висше / Чужди езици и филологии 1
предмет в гимназиален етап MS OFFICE
1187 Учител, общообразователен учебен Висше / Чужди езици и филологии,Висше / Чужди 1
предмет в гимназиален етап езици и филологии Word;Excel;PowerPoint
1408 Работник, ръчна изработка на кожени Начално 2
изделия и аксесоари
1346 Общ работник, строителство на сгради Начално 5
1456 Общ работник Начално 2
1259 Работник, ферма за птици Начално 1
1266 Работник, поддръжка на пътища Начално 3
1263 Камериер/камериерка Начално 4
1445 Шивач Начално,Основно 2
1442 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 2
1411 Производител, обувки (ръчно) Основно 4
1400 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 10
1405 Дърводелец Основно 1
1404 Работник, сезонен Основно 1
1451 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1393 Сервитьор Основно 6
1419 Камериер/камериерка, хотел Основно 2
28 Август 2015 г. Page 2 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1413 Работник, ръчна изработка на текстилни Основно 2
изделия
1424 Общ работник Основно 3
1430 Гладач Основно 1
1402 Монтажник Основно 1
1446 Камериер/камериерка Основно 2
1452 Гладач Основно 1
1454 Оператор, преса Основно 1
1370 Работник, ръчна изработка на кожени Основно 4
изделия и аксесоари
1414 Гладач Основно 2
1294 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно 1
повече тона
967 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 8
1089 Оператор, конвейер Основно 3
1167 Автотенекеджия Основно 2
1254 Помощник-готвач Основно 1
1275 Общ работник Основно 4
1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1289 Камериер/камериерка Основно 2
1174 Работник, сортировач Основно 7
1353 Крояч, кожа Основно 2
914 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1418 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 2
1392 Помощник-готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
обществено хранене
1265 Зидар Основно,Начално 3
1298 Сервитьор Основно,Средно 1
1286 Дърводелец, мебелист Основно,Средно 3
1210 Работник, производство на безалкохолни Основно,Средно 1
напитки, сокове и во
1155 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 6
1437 Учител, ресурсен Професионален колеж / Науки за образованието Английски 5
работа с компютър
1365 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1470 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1364 Продавач-консултант Средно 4
1472 Социален асистент Средно 3
1431 Чистач/ Хигиенист Средно 1
28 Август 2015 г. Page 3 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1280 Фризьор Средно 1
1406 Организатор, експедиция/товоро- Средно 1
разтоварна и спедиторска дейн
1282 Продавач-консултант Средно 1
1426 Пазач-портиер Средно 1
1315 Пиколо Средно 1
1204 Производител, изделия от кожа Средно 2
1205 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно 4
1441 Водач, мотокар Средно 1
1147 Шофьор, автобус Средно 3
1449 Продавач, закуски и напитки Средно 3
1331 Опаковач Средно 1
1039 Сервитьор Средно 1
1006 Сервитьор Средно 7
1372 Продавач-консултант Средно Френски 2
1218 Продавач-консултант Средно 1
1425 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 3
1345 Продавач-консултант Средно 2
1420 Рецепционист Средно Английски 2
база данни и интернет
1398 Продавач-консултант Средно 1
база данни
1337 Сервитьор Средно 5
1329 Общ работник Средно 4
1429 Шивач Средно 5
1328 Касиер Средно 6
приложен софтуер
1327 Продавач-консултант Средно 4
1314 Барман Средно Английски 2
1443 Крояч, текстил Средно 2
1385 Работник, строителството Средно / Архитектура и строителство-комбинирани 3
програми,Основно / Архитектура и строителство-
1297 Монтажник Средно / Електротехника и енергетика 1
1388 Огняр Средно / Електротехника и енергетика 1
1279 Машинен оператор, силози Средно / Електротехника и енергетика 1
1366 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1348 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 5
металургия
1036 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
28 Август 2015 г. Page 4 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1038 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и 4
металургия
1367 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1313 Машинен оператор, обработка на зърно Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1332 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 4
кожени изделия
1325 Оператор, конвейер Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 5
кожени изделия
1412 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 10
кожени изделия,Средно,Основно
1448 Майстор, производство на тестени изделия Средно / Производство на храни и напитки 3
1447 Майстор, производство на сладкарски Средно / Производство на храни и напитки 3
изделия
1450 Помощник-сладкар Средно / Производство на храни и напитки,Основно / 3
Производство на храни и напитки
1347 Зидар, сгради (конструкции) Средно / Строителство и строително инженерство 4
1344 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 3
обществено хранене
1336 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
981 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 10
обществено хранене
1453 Търговски посредник Средно,Висше Английски 1
работа с компютър
1432 Касиер, домакин Средно,Висше 1
работа с компютър
1317 Дърводелец Средно,Основно 2
1349 Водопроводчик (външно водоснабдяване и Средно,Професионална квалификация / 2
канализация) Строителство и строително инженерство
Филиал Балчик
96 Учител, общообразователен учебен Висше / Биология и биохимия 1
предмет в прогимназиален ет работа с програми
93 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература 1
предмет в прогимназиален ет работа с продукти и
програми
95 Учител, общообразователен учебен Висше / Изобразителни изкуства 1
предмет в прогимназиален ет работа с програми
94 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика 1
предмет в прогимназиален ет работа с продукти и
програми
111 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители 1
Работа с офис пакет
92 Работник, консервна фабрика Начално 4
87 Камериер/камериерка Основно 6
91 Охранител Основно 2
108 Рецепционист Средно Английски 1
109 Разпространител на безплатни вестници и Средно 1
брошури
110 Администратор, хотел Средно Румънски, Английски 1
97 Сервитьор Средно Английски, Руски 2
98 Камериер/камериерка Средно,Основно Английски, Руски 3
Филиал Крушари
18 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители 1
Компютърна
грамотност
28 Август 2015 г. Page 5 of 5
Д.Н.