Breaking News

Работа Днес

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ
“БЮРО ПО ТРУДА”


No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
ДБТ - Добрич
1165 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
1343 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
1143 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 5
1158 Общ работник Без образование 3
1260 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 5
1318 Технически секретар Висше Английски 1
1355 Младши специалист Висше 1
1350 Младши специалист Висше 1
1351 Младши специалист Висше 1
952 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1
1184 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература,Висше / 1
предмет в гимназиален етап Български език и литература
814 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина 1
1278 Банков служител, касиер/ Касиер, банка Висше / Икономически науки,Средно / Икономически 1
науки
912 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1
916 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1
918 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
915 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1342 Главен механик Висше / Машиностроене, металообработване и Английски 1
металургия
816 Лекар Висше / Медицина 14
957 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
817 Фелдшер Висше / Медицински сестри и здравни грижи 3
1383 Учител, ресурсен Висше / Науки за образованието 1
1335 Логопед Висше / Науки за образованието 1
1356 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители 1
1363 Учител, начален етап на основното Висше / Подготовка на начални учители Руски 1
образование (I-IV клас)
1185 Старши възпитател Висше / Подготовка на начални учители,Висше / 1
Подготовка на начални учители
1361 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по Руски 1
предмет в прогимназиален ет общообразователни предмети
1340 Младши учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в прогимнази общообразователни предмети
1362 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по Руски 1
предмет в прогимназиален ет общообразователни предмети
12 Август 2015 г. Page 1 of 6
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1186 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети,Висше / Подготовка на
1384 Психолог, училищен Висше / Психология Английски 1
1333 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
1334 Кинезитерапевт Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
1187 Учител, общообразователен учебен Висше / Чужди езици и филологии,Висше / Чужди 1
предмет в гимназиален етап езици и филологии
1259 Работник, ферма за птици Начално 2
1346 Общ работник, строителство на сгради Начално 5
1263 Камериер/камериерка Начално 4
1266 Работник, поддръжка на пътища Начално 3
1105 Гладач Основно 5
1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1275 Общ работник Основно 4
857 Водач, селскостопански машини Основно 1
1370 Работник, ръчна изработка на кожени Основно 4
изделия и аксесоари
856 Водач, селскостопански машини Основно 1
1294 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно 1
повече тона
1167 Автотенекеджия Основно 2
1254 Помощник-готвач Основно 1
1238 Камериер/камериерка Основно 1
863 Гладач Основно 1
1072 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 1
1093 Камериер/камериерка Основно 8
1095 Общ работник Основно 1
1089 Оператор, конвейер Основно 3
1353 Крояч, кожа Основно 3
1299 Камериер/камериерка Основно 1
1174 Работник, сортировач Основно 7
1106 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 4
965 Работник, консервна фабрика Основно 15
1289 Камериер/камериерка Основно 2
967 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 9
917 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
914 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
12 Август 2015 г. Page 2 of 6
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1173 Водач, електрокар Основно / Моторни превозни средства, кораби и 1
летателни апарати
1267 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1190 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
обществено хранене
1265 Зидар Основно,Начално 3
1219 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно,Средно 2
повече тона
1114 Фуражист Основно,Средно 1
1210 Работник, производство на безалкохолни Основно,Средно 1
напитки, сокове и во
1298 Сервитьор Основно,Средно 1
1155 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 6
1315 Пиколо Средно 1
1316 Продавач-консултант Средно 1
1311 Шофьор, автобус Средно 1
997 Тапицер Средно 3
1071 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 5
1191 Организатор, производство Средно 1
1301 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1
1092 Сервитьор Средно 3
983 Месач Средно 2
1345 Продавач-консултант Средно 2
1372 Продавач-консултант Средно Френски 2
987 Сервитьор Средно 2
1364 Продавач-консултант Средно 4
1365 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1262 Спасител, плаж Средно Английски 2
1328 Касиер Средно 6
1324 Сервитьор Средно 1
1330 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 1
1329 Общ работник Средно 4
1327 Продавач-консултант Средно 4
1003 Барман Средно 3
1006 Сервитьор Средно 4
1337 Сервитьор Средно 5
1039 Сервитьор Средно 2
12 Август 2015 г. Page 3 of 6
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1312 Водач, мотокар Средно 1
1341 Пазач-портиер Средно 2
1195 Продавач-консултант Средно 2
1205 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно 4
1204 Производител, изделия от кожа Средно 2
1221 Продавач-консултант Средно 3
1218 Продавач-консултант Средно 1
1229 Сервитьор Средно 1
1209 Машинен оператор Средно 2
1178 Общ работник, промишлеността Средно 6
1240 Монтьор, оловни акумулатори Средно 3
1189 Сервитьор Средно Руски 1
1175 Продавач-консултант Средно 1
1382 Оператор, производство на акумулатори Средно 2
1323 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1314 Барман Средно Английски 2
1147 Шофьор, автобус Средно 3
1282 Продавач-консултант Средно 1
1280 Фризьор Средно 1
1130 Сервитьор Средно 1
850 Застрахователен агент Средно 4
1258 Автомонтьор Средно 1
1170 Помощник-готвач Средно 5
859 Шивач Средно 4
1171 Пиколо Средно 9
1354 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1
1297 Монтажник Средно / Електротехника и енергетика 1
1279 Машинен оператор, силози Средно / Електротехника и енергетика 1
1276 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика 3
1277 Банков служител, обслужване на клиенти Средно / Икономически науки,Висше / Икономически 1
науки
1366 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1367 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1348 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 5
металургия
12 Август 2015 г. Page 4 of 6
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1285 Склададжия Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1307 Оксиженист, газозаварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1313 Машинен оператор, обработка на зърно Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1036 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1038 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и 4
металургия
907 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
летателни апарати
1325 Оператор, конвейер Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 5
кожени изделия
1326 Контрольор, качество Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 1
кожени изделия
1332 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 5
кожени изделия
1371 Крояч, обувни изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 1
кожени изделия
1068 Контрольор, качество Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 1
кожени изделия
1295 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и 2
кожени изделия
1270 Организатор, производство Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше 1
/ Растениевъдство и животновъдство
1310 Завеждащ, административна служба Средно / Секретарски и офис-дейности 1
1347 Зидар, сгради (конструкции) Средно / Строителство и строително инженерство 5
986 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4
обществено хранене
981 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 5
обществено хранене
1336 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1271 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 2
обществено хранене
1344 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1131 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
обществено хранене
1317 Дърводелец Средно,Основно 2
1293 Камериер/камериерка Средно,Основно 2
1261 Работник, сезонен Средно,Основно 4
1349 Водопроводчик (външно водоснабдяване и Средно,Професионална квалификация / 2
канализация) Строителство и строително инженерство
Филиал Балчик
96 Учител, общообразователен учебен Висше / Биология и биохимия 1
предмет в прогимназиален ет
93 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература 1
предмет в прогимназиален ет
95 Учител, общообразователен учебен Висше / Изобразителни изкуства 1
предмет в прогимназиален ет
94 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика 1
предмет в прогимназиален ет
92 Работник, консервна фабрика Начално 5
87 Камериер/камериерка Основно 7
97 Сервитьор Средно Английски, Руски 3
12 Август 2015 г. Page 5 of 6
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
108 Рецепционист Средно Английски 1
90 Камериер/камериерка Средно 1
83 Камериер/камериерка Средно 2
98 Камериер/камериерка Средно,Основно Английски, Руски 3
Филиал Добричка
64 Работник, полевъден Начално 1
12 Август 2015 г. Page 6 of 6
D.N.