Dobrich News Добрич новини

Работа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ
“БЮРО ПО ТРУДА”

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
ДБТ - Добрич
1343 Мияч, съдове (ръчно) 1
1260 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 5
1165 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
1158 Общ работник Без образование 3
1143 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 5
1253 Шпакловчик Без образование 5
1318 Технически секретар Висше Английски 1
1350 Младши специалист Висше 1
1351 Младши специалист Висше 1
952 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1
1292 Старши учител, общообразователен Висше / Български език и литература 1
учебен предмет в гимназиале
1184 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература,Висше / 1
предмет в гимназиален етап Български език и литература
814 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина 1
1278 Банков служител, касиер/ Касиер, банка Висше / Икономически науки,Средно / 1
Икономически науки
916 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1
912 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1
915 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1252 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1342 Главен механик Висше / Машиностроене, металообработване и Английски 1
металургия
918 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
816 Лекар Висше / Медицина 14
957 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
817 Фелдшер Висше / Медицински сестри и здравни грижи 3
1335 Логопед Висше / Науки за образованието 1
1185 Старши възпитател Висше / Подготовка на начални учители,Висше / 1
Подготовка на начални учители
1340 Младши учител, общообразователен Висше / Подготовка на учители по 1
учебен предмет в прогимнази общообразователни предмети
1186 Учител, общообразователен учебен Висше / Подготовка на учители по 1
предмет в гимназиален етап общообразователни предмети,Висше / Подготовка
1334 Кинезитерапевт Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
1333 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
10 Август 2015 г. Page 1 of 6

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1291 Старши учител, общообразователен Висше / Чужди езици и филологии 1
учебен предмет в гимназиале
1187 Учител, общообразователен учебен Висше / Чужди езици и филологии,Висше / Чужди 1
предмет в гимназиален етап езици и филологии
1266 Работник, поддръжка на пътища Начално 3
1263 Камериер/камериерка Начално 4
1259 Работник, ферма за птици Начално 2
1032 Работник, поддръжка на пътища Начално 1
1346 Общ работник, строителство на сгради Начално 5
1105 Гладач Основно 5
935 Дърводелец, мебелист Основно 3
856 Водач, селскостопански машини Основно 1
1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1
960 Животновъд Основно 1
1095 Общ работник Основно 1
1254 Помощник-готвач Основно 1
1072 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 1
1115 Резач, метал Основно 1
1089 Оператор, конвейер Основно 3
1106 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 4
863 Гладач Основно 1
1238 Камериер/камериерка Основно 1
857 Водач, селскостопански машини Основно 1
783 Шивач, обувки Основно 3
1093 Камериер/камериерка Основно 8
1289 Камериер/камериерка Основно 2
1167 Автотенекеджия Основно 2
965 Работник, консервна фабрика Основно 15
1294 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно 1
повече тона
1299 Камериер/камериерка Основно 1
784 Подготвител, горница на обувки Основно 1
1174 Работник, сортировач Основно 7
967 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 9
936 Машинен оператор, производство на Основно 2
мебели
1353 Крояч, кожа Основно 3
10 Август 2015 г. Page 2 of 6

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1275 Общ работник Основно 4
917 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
914 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
1173 Водач, електрокар Основно / Моторни превозни средства, кораби и 1
летателни апарати
1267 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1192 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1190 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
обществено хранене
1096 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и 8
обществено хранене,Средно / Хотелиерство,
1265 Зидар Основно,Начално 3
1286 Дърводелец, мебелист Основно,Средно 3
1219 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно,Средно 2
повече тона
1298 Сервитьор Основно,Средно 1
1210 Работник, производство на безалкохолни Основно,Средно 1
напитки, сокове и во
1155 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 6
1114 Фуражист Основно,Средно 1
1314 Барман Средно Английски 2
1003 Барман Средно 3
983 Месач Средно 2
1282 Продавач-консултант Средно 1
1280 Фризьор Средно 1
987 Сервитьор Средно 2
1296 Водач, мотокар Средно 1
850 Застрахователен агент Средно 4
859 Шивач Средно 4
1301 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1
1218 Продавач-консултант Средно 1
1308 Сервитьор Средно 1
1006 Сервитьор Средно 4
1329 Общ работник Средно 4
1323 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1341 Пазач-портиер Средно 2
1354 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1
1331 Опаковач Средно 2
10 Август 2015 г. Page 3 of 6

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1345 Продавач-консултант Средно 2
1312 Водач, мотокар Средно 1
1327 Продавач-консултант Средно 4
1311 Шофьор, автобус Средно 1
1330 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 1
1324 Сервитьор Средно 1
1328 Касиер Средно 6
1316 Продавач-консултант Средно 1
1315 Пиколо Средно 1
821 Организатор, експедиция/товоро- Средно 1
разтоварна и спедиторска дейн
1337 Сервитьор Средно 5
1171 Пиколо Средно 9
1240 Монтьор, оловни акумулатори Средно 3
1209 Машинен оператор Средно 2
1229 Сервитьор Средно 1
1221 Продавач-консултант Средно 3
1130 Сервитьор Средно 1
1147 Шофьор, автобус Средно 3
1092 Сервитьор Средно 10
1205 Машинен оператор, шиене на кожени Средно 4
изделия
1204 Производител, изделия от кожа Средно 2
1189 Сервитьор Средно Руски 1
1195 Продавач-консултант Средно 2
1191 Организатор, производство Средно 1
1178 Общ работник, промишлеността Средно 6
1170 Помощник-готвач Средно 5
1193 Сервитьор Средно 1
1175 Продавач-консултант Средно 1
1039 Сервитьор Средно 2
1258 Автомонтьор Средно 1
1262 Спасител, плаж Средно Английски 2
997 Тапицер Средно 3
1071 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 5
10 Август 2015 г. Page 4 of 6

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1279 Машинен оператор, силози Средно / Електротехника и енергетика 1
1276 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика 3
1297 Монтажник Средно / Електротехника и енергетика 1
1277 Банков служител, обслужване на клиенти Средно / Икономически науки,Висше / 1
Икономически науки
1036 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1038 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и 4
металургия
1348 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 5
металургия
1285 Склададжия Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1313 Машинен оператор, обработка на зърно Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
1307 Оксиженист, газозаварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия
907 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
летателни апарати
1332 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки 5
и кожени изделия
1068 Контрольор, качество Средно / Производство на текстил, облекла, обувки 1
и кожени изделия
1325 Оператор, конвейер Средно / Производство на текстил, облекла, обувки 5
и кожени изделия
1326 Контрольор, качество Средно / Производство на текстил, облекла, обувки 1
и кожени изделия
1295 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки 2
и кожени изделия
1270 Организатор, производство Средно / Растениевъдство и 1
животновъдство,Висше / Растениевъдство и
1310 Завеждащ, административна служба Средно / Секретарски и офис-дейности 1
1347 Зидар, сгради (конструкции) Средно / Строителство и строително инженерство 5
1336 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1131 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
обществено хранене
981 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 5
обществено хранене
986 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4
обществено хранене
1271 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 2
обществено хранене
1344 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
1261 Работник, сезонен Средно,Основно 4
1293 Камериер/камериерка Средно,Основно 2
1317 Дърводелец Средно,Основно 2
1349 Водопроводчик (външно водоснабдяване и Средно,Професионална квалификация / 2
канализация) Строителство и строително инженерство
Филиал Балчик
96 Учител, общообразователен учебен Висше / Биология и биохимия 1
предмет в прогимназиален ет
93 Учител, общообразователен учебен Висше / Български език и литература 1
предмет в прогимназиален ет
95 Учител, общообразователен учебен Висше / Изобразителни изкуства 1
предмет в прогимназиален ет
10 Август 2015 г. Page 5 of 6

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
94 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика 1
предмет в прогимназиален ет
92 Работник, консервна фабрика Начално 5
76 Машинен оператор, дървообработване Основно 4
70 Монтажник, дограма Основно 2
87 Камериер/камериерка Основно 7
85 Барман Основно 1
91 Охранител Основно 3
84 Помощник-готвач Средно 1
83 Камериер/камериерка Средно 1
90 Камериер/камериерка Средно 1
82 Рецепционист, хотел Средно Английски, Руски 2
81 Главен готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
обществено хранене
Филиал Добричка
53 Личен асистент Основно 16
63 Водач, мотокар Основно 1
Филиал Крушари
15 Старши учител, музика в детска градина Висше,Висше 1
10 Август 2015 г. Page 6 of 6
D.N.