Dobrich News Добрич новини

Опровержение

На вниманието на гражданите и медиите в град Добрич

Във връзка с получени сигнали от граждани и от медията Добрич Онлайн относно кампания за събиране на подписи и средства за изграждане на детска площадка, специализирана за деца с увреждания от неизвестни младежи, които се представят за студенти на „Международен колеж“ (познато в гр. Добрич като „Холандски колеж“) и членове на сдружение с подобна кауза без нужни документи и легитимация:

Висше училище по мениджмънт /ВУМ/ (преобразуваното Висше училище Международен колеж /ВУМК/), опровергава твърдението на неизвестните младежи, че са студенти на висшето училище, както и съществуването на сдружение с такава кауза. Висшето училище няма сдружение с подобна кауза и студенти, които имат общо с нея.

Бихме искали да напомним на гражданите на Добрич, че не трябва да се доверяват на подобни твърдения, без да им бъдат предоставени изискваните според законодателството на Република България документи за това.

Благодарим за подадените сигнали!

Екипът на ВУМ