Dobrich News Добрич новини

Откриване на галерия в Балчик‏

В петък /26 юни/ от 18.00 ч. ще бъде открита обновената Художествена
галерия на Балчик.

Свидетелства сочат, че това е най-старата галерия на Южна Добруджа.
Реконструкцията на вътрешното пространство започна през зимата, а автор
на проекта е арх. Иво Попов. Авторът се е придържал към характерния за
Балчик бял камък и топлината на елементите от дърво.
Изцяло подновено е осветлението и окачващата система, климатизацията и
системите за охрана и наблюдение.
Размерът на инвестицията е 315 хиляди лева, като средствата са осигурени
от бюджета на Община Балчик.
Освен постоянната експозиция, в петък ще бъдат показани творби на
балчишки автори.
Акцент ще бъде изложбата на СБХ с някои от най-добрите образци на
българската графична школа.
Гост на събитието ще бъде председателят на СБХ Любен Генов.