Dobrich News Добрич новини

ВУМК се преобразува във Висше училище по мениджмънт ВУМ

Висше училище "Международен колеж-Албена", гр. Добрич (ВУМК) се преобразува във Висше училище по мениджмънт, гр. Варна (ВУМ) - решение на Народното събрание на Република България от 21.05.2015 г., публикувано в Държавен вестник на 26.05.2015 г.
International University College (IUC) has been converted into VUM, Varna


Новият статут на институцията е заслужено признание за неуморните усилия на всички членове на екипа на ВУМ да осигуряват високо качество на обучение в предлаганите от ВУМ специалности, както и на научните изследвания на преподавателите и студентите.
Висше училище по мениджмънт е правоприемник на Висше училище Международен колеж.

Направленията и специалностите, по които висшето училище предлага обучение – „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“ в градовете Варна и Добрич се запазват, но се планира разкриването на нови бакалавърски и магистърски програми на български/английски език, които ще се предлагат в:

Академична школа за следдипломно обучение (School of Postgraduate Studies)
Академична школа за бизнес и маркетинг (School of Business and Marketing)
Академична школа за компютърни науки (School of Computer Sciences)
Академична школа за туризъм и хотелски мениджмънт (School of Tourism and Hospitality Management)
Академична школа за модерно образование (School of Education)
Институт за кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute)


Според новия статус, ВУМ ще има капацитет до 2000 студента, които ще могат да се обучават във Варна и Добрич. Сред възможностите, които ще имат студентите са:

Избор между следване за диплома „проф. бакалавър“ „бакалавър“
Завършване с две дипломи за степен бакалавър (българска от Висше училище по мениджмънт) и втора от партньорски университет на ВУМ от Великобритания, Швейцария, Холандия и др.
Завършване с две дипломи за степен магистър (българска от Висше училище по мениджмънт) и втора от дългогодишния партньор на висшето училище – Cardiff Metropolitan University, Великобритания
Достъп до студентски заем с цел обучение в магистърски програми
Повече възможности за научноизследователска дейност

Висшето училище ще продължи да разширява международните си академични партньорства и да подготвя кадри, отговарящи на търсенето на пазара на труда в България и чужбина.