Dobrich News Добрич новини

Нумизматична изложба „Монетите на скитските царе”

Нумизматичен музей – Русе гостува на Регионален исторически музей – Добрич с нумизматична изложба „Монетите на скитските царе”. Изложбата е част от проявите, посветени на Европейската инициатива „Нощ на музеите”. Тя ще бъде открита на 16 май (събота) 2015 г. в 17:30 часа в музея в градски парк „Св. Георги”.
Монетосеченето на скитските царе е едно от най-загадъчните в западнопонтийския ареал. Интересът на учени и колекционери към него е огромен. Нумизматичният музей - Русе притежава най-пълната и най-значимата в научно отношение колекция от монети на скитските царе в света. Тя включва около 500 екземпляра и дава цялостна представа за всички монетни типове и номинали, сечени от скитските царе в Добруджа. Монетите са идентифицирани и регистрирани съгласно действащото законодателство.

Скитите принадлежат към иранската етнокултурна и езикова общност. За тяхна прародина се счита Централна Азия или – според друга хипотеза – Южен Сибир. Те са номадски скотовъдни племена, известни с това, че са владеели до съвършенство изкуството да яздят коне и да стрелят с лък. Към VI в. пр. н. е. скитите населявали обширните степни зони на северното и северозападното Черноморие (от Аралско море до Южна Украйна). Известни са имената на следните скитски царе, властвали в Добруджа: Атей, Канит, Тануза, Елис, Харасп, Акроза и Сариак. От тях само Атей, съвременник на македонския цар Филип II (359-336), е коментиран в съчиненията на древните автори.
Нито един от останалите шест царе не фигурира в писмените извори. Единствените сигурни доказателства за реалното им съществуване са монетите, върху които са изписани техните имена.