Dobrich News Добрич новини

Публична Покана на Двореца в Балчик

На 19.05.2015г., е публикувана Публична Покана с предмет “Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ КЦ “Двореца” и обща техническа поддръжка”. Крайния срок за подаване на офертата до 16,00ч. на 12.06.2015г. Настоящата публична покана е публикувана под номер 9041893 на сайта на АОП.

На 19.05.2015г., е публикувана Публична Покана с предмет “Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ “Двореца”. Крайния срок за подаване на офертата до 16,00ч. на 12.06.2015г. Настоящата публична покана е публикувана под номер 9041889 на сайта на АОП.