Dobrich News Добрич новини

Сборник с музикални игри за детските градини

На 8 април 2015 г от 17.30 ч. в залата на Куклен театър „Дора Габе” ще бъде представена заключителната част от тригодишния проект на педагозите от ЦДГ 7 „Пролет” на тема - Музикалната игра. На премиерата децата ще покажат музикално-подвижни игри, включени в сборника „ЗАБАВНИ ИГРИ С ПРИЯТЕЛИ ДОБРИ”, посветен на 55-годишнината от откриването на ЦДГ №7 „Пролет”, град Добрич.
Събрани са 27 музикални игри: популярни, авторски, а също така игри на музикалния педагог Виолета Върбанова и на директорката Бонка Иванова , които са използвани в педагогическата практика. Всички игри са представени с нотен и литературен текст, описание и са придружени от методически коментари на педагозите. Подбраните игри са разнообразни, съобразени с възрастовите особености на децата от предучилищна възраст и с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка. Рецензент на сборника е доц. д-р Божанка Байчева.

Книжката е отпечатана със съдействието настоятелството на детската градина и с финансовата подкрепа на „Яйца и птици - Зора" АД, издателство „Булинвест 2000“, Инер Уил клуб, Гергана Иванова и д-р Веселина Петрова.