/*------

Горещи Новини / Breaking News

Д-р Новоселска участва в среща с депутатите от област Добрич и кметския екип

Областният управител д-р Маргарита Новоселска участва в среща с депутатите от област Добрич и кметския екип
Кметът на Община град Добрич Детелина Николова и нейният екип са запознали депутатите с реализираните от общината 29 проекта на стойност 200 млн. лв. през изминалия програмен период 2007 - 2013 г. Очертани са целите и приоритетите, които кметското ръководство си е поставило за новия планов период до 2020 г.; потърсена е подкрепа от народните представители за осигуряване на инвестиции за развитието на града като модерна европейска община.

На проведената среща на, 1 декември 2014 г., по покана на кмета Д. Николова, присъства Областният управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска и четирима от общо шестимата депутати, избрани от Добрички многомандатен район.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]