Dobrich News Добрич новини

Кметът Детелина Николова поиска подкрепа от добрички депутати

Кметът Детелина Николова поиска подкрепа от добрички депутати за интегрирано развитие на общината
На специално организирана среща между Кмета Детелина Николова, нейният екип и народни представители от Добричка област, бяха представени реализираните проекти в програмния период 2007 – 2013г, приоритетите за развитие на общината и проектите, за които се търси финансиране през новия програмен период 2014 – 2020 г. В срещата взеха участие Румен Иванов и Живко Мартинов от ГЕРБ, Валентин Николов от Патриотичния Фронт, проф. Иван Станков от АБВ и новият областен управител Маргарита Новоселска. Отсъстваха проф. Светла Бъчварова от БСП и Рушен Риза от ДПС. Кметът Детелина Николова информира, че са изпълнени и в процес на реализация са проекти на стойност 200 милиона лева. Инвестирано е в областта на пътна инфраструктура, градска среда, образование, иновации, добри европейски практики, социални услуги, спорт,туризъм, административен капацитет. Пътища, училища, детски градини, паркове и много други обекти на градската среда са били подложени на сериозни интервенции благодарение на осигуреното европейско финансиране. За децата и бъдещето на Добрич са постигнати съвременни и модерни условия за възпитание и обучение. Всичко това е станало възможно чрез успешното договаряне на 30 проекта, финансирани от еврофондовете и други програми. Кметът представи и приоритетите за развитие на общината през следващия програмен период: “ Приоритетите в управлението на общината, които сме си поставили, са свързани със създаването на благоприятна среда за инвестиции и балансирано развитие на малкия и среден бизнес, подобряване на градската инфраструктура и прозрачно и достъпно управление. Затова считаме, че държавата е необходимо да създаде ясни правила, които да стимулират местния и чуждестранен капитал в страната, спазвайки принципите на пазарната икономика. Добрич има своята специфична даденост – близост до черноморските пристанища и имидж на панаирен град с добре развита търговска мрежа и услуги, което действително е предпоставка за привличане на инвеститори както и неговото индустриално обновяване. Считам, че е необходимо да използваме всички възможности и да съумеем да оползотворим потенциала в сферата на туризма и селското стопанство. И вярвам, че това е пътят, който трябва да извървим заедно, за да заслужим доверието на добруджанци. Казвам го така, защото Добрич е областният град, тук са съсредоточени всички административни, културни и териториални звена на централната власт и считам, че действително обединени заедно, с колегите от региона ние можем да отговорим на очакванията на добруджанци, които дадоха своя вот за вас”. Николова представи детайлно и проектите, за които се очаква финансиране. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие предвижда през следващите години в зоната с публични функции да бъдат рехабилитирани около 45 километра улици, да бъдат обновени зони за отдих, детски и спортни площадки и други, да бъде изграден новият парк "Свети Димитър“ . В рамките на проекта за интегриран градски транспорт ще бъдат подменени автобуси, ще бъдат рехабилитирани 20 километра трасета, спирки и други. Общината е подготвила проекти и за ремонт на двете концертни зали - "Нели Божкова" и "Добрич". Ще се търси финансиране и за изграждане на социален комплекс - малки домове, тип "пансион", защитени и наблюдавани жилища, за възрастни хора. За 100-годишнината от Добричката епопея, която ще бъде отбелязана през 2016-а, във Военното гробище-музей ще бъде направена реконструкция на терена и ще бъде подредена експозиция на открито с ресурс от близо 2 500 000 лева. Общината търси подкрепа и за обновяването на спортната зала "Добротица", която единствена в страната разполага с атлетическа писта на закрито, като индикативният бюджет достига около 2 000 000 лева. С тези проект Добрич има шанса да се превърне в модерна европейска община, отличаваща се с интелигентен, устойчив, икономически растеж. В рамките на срещата бе поискано съдействие от добричките депутатите за повече средства за Добрич в рамките на републиканския бюджет за 2015 година и за промени на стандартите в здравеопазването. В момента проекто-бюджетът се обсъжда в Министерски съвет. Кметският екип на Добрич настоява за помощ и лобиране от страна на депутатите за осигуряване на повече финанси за инвестиционните проекти на общината. Кметът Детелина Николова поиска и допълнително финансиране за реконструкция и поддържане на амортизираната ВиК мрежа предвид на това, че проектът за водния цикъл няма да се реализира в скоро време. Няма друг град в България с толкова ВиК аварии и проблеми в тази сфера, допълни Николова. Добричките депутати и кметският екип се обединиха за създаването на добруджанско лоби, което ще работи за добруджанци и ще съдейства за развитието на Добрич и превръщането му в модерна европейска община.