Dobrich News Добрич новини

Патронен празник на СОУ „Св. Климент Охридски“

На 25 ноември, 18.00 ч., в Концертна зала „Добрич“
Патронен празник на СОУ „Св. Климент Охридски“ – 35 години от неговото създаване и 30 години профили „Изкуства“

Организира СОУ „Св. Климент Охридски“