Dobrich News Добрич новини

Общините да планират средства за безопасността на движение по пътищата

Въз основа на задълбочен анализ, общините да планират средства за безопасността на движение по пътищата, призова зам. областният управител Исмет Абил

На заседание на Областната комисия днес, 31.10.2014 г., представителите на областните структури - членове на комисията, представиха своите отчети за действията и мерките, предприети през изминалия 6-месечен период във връзка с целите, залегнали в Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Добрич. Заседанието бе председателствано от зам. областния управител Исмет Абил.
От КАТ - Пътна полиция бе направен изводът /подкрепен с факти и цифри/, че за изминалия период обстановката по пътищата в областта се е влошила, като това се отнася най- вече за общините Добрич, Добричка, Балчик и Каварна. Най-честите причини са: несъобразената скорост; премахнатите изкуствени неравности, които не са заменени с нови в съответствие с изискванията на наредбата; увеличаването на броя на неправоспособните водачи - установяват се по 20 на седмица, но законовите мерки не оказват необходимия възпиращ ефект, подчерта гл. инспектор Жулиян Минев.
Зам. областният управител И. Абил обърна внимание, че общините не бива да се оправдават с липсата на средства, ако се планира предвидимо и при положение, че финансовите разчети в тази насока се правят на база конкретни решения на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата.
В последвалата дискусия присъстващите подкрепиха единодушно предложенията на председателстващия заседанието И. Абил, които имат за цел да се изпълни работата на комисията със съдържание и да се постигне реален ефект от превенцията. В тази връзка, с цел подобряване безопасността на движение по пътищата на област Добрич, бе прието: В срок до 15 декември да бъде изготвен съвместен задълбочен анализ от ОД на МВР и Областно пътно управление, в който да бъдат отразени местата, където има поставени изкуствени неравности върху платното за движение, както и да се прецизират и определят нови места за поставяне на такива средства с оглед интензивността на движение и с цел ограничаване на скоростта. След изготвянето на анализа, той ще бъде предоставен на общините, за да могат да предвидят в бюджетите си за 2015 г. финансови средства за изграждането на тези неравности.
Имайки предвид изключителната значимост за обществото на проблемите, свързани с безопасността на движението по пътищата, очакванията на Областната комисия, са медиите да продължат да популяризират мерките по отношение на превенцията и контролната дейност.
В хода на заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, бе обсъден и въпросът за планираните мероприятия на местно ниво във връзка с отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия - 16.11.2014 г.