Dobrich News Добрич новини

Отворени са датите за Постоянните комисии към Община Добрич

Постоянните комисии към Общински съвет Добрич ще заседават от 18 до 21 ноември

1.ПК ”Законност, обществен ред и контрол” -20.11.2014 г. -(четвъртък) -15.00 ч.

Кабинет Председателя на Общински съвет

2.ПК ”Териториално развитие, жилищна политика и строителство”

20.11.2014 г. - (четвъртък) - 16.00 ч. - Кабинет арх. Пламен Ганчев - зам. - кмет

3. ПК ”Промишленост, земеделие и трудова заетост”

19.11.2014 г. - (сряда) - 15.00 ч. - Кабинет инж. Надежда Петкова - зам. - кмет

4. ПК ”Здравеопазване и социални дейности”

21.11.2014 г. - (петък) - 13.00 ч. - Кабинет Председателя на Общински съвет

5.ПК ”Наука, образование” - 18.11.2014 г. - (вторник) - 14.00 ч. - Кабинет Камелия Койчева - зам. - кмет

6. ПК ”Търговия, услуги и туризъм” - 19.11.2014 г. - (сряда) - 14.00 ч. - Кабинет на съветника - ІІІ етаж

7. ПК ”Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

20.11.2014 г. - (четвъртък)- 13.00 ч. - Кабинет на съветника –ІІІ етаж

8.ПК ”Транспорт, инфраструктура и екология” - 18.11.2014 г. - (вторник) - 14.00 ч. - Кабинет арх. Пламен Ганчев - зам. - кмет

9.ПК ”Бюджет, финанси и данъчна политика” - 21.11.2014 г. - (петък) - 14.00 ч. - Кабинет Иван Колев - зам. - кмет

10.ПК ”Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост”

19.11.2014 г. - (сряда) - 16.00 ч. -Кабинет Председателя на Общински съвет

11.ПК ”Спорт и младежки дейности” - 18.11.2014 г. - (вторник) - 15.00 ч. - Кабинет Председателя на Общински съвет

12.ПК “Регионално развитие, международно сътрудничество и европейски програми”

20.11.2014 г. - (четвъртък) - 10.00 ч. - Кабинет Председателя на Общински съвет

13.ПК “Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”