/*------

Горещи Новини / Breaking News

По повод изкопите в град Добрич

Община Добрич връчи предписания на кабелните оператори, които прокопават улиците.
В момента на територията на общината „БТК“ „АД реализира проект за „Изграждане на тръбна кабелна мрежа с изтегляне на оптичен кабел в нея“. Проектът е мащабен, с обща дължина на мрежата която престои да бъде изградена 18 071 линейни метра. Работи се основно в кварталите „Дружба“ 2, „Дружба“ 3, ЦГЧ, „Югоизток“ и по посока на улиците „Хан Тервел“ и „Силистра“.

За обекта Община град Добрич е издала 8 разрешения за строеж от 08.08.2014 г. на името на Инвеститора „БТК“ ЕАД. Издадени са съответните разрешения за прокопавания към разрешенията за строеж с краен срок за завършване 25.02.2015 г. Това е срокът, в който прокопаните настилки трябва да бъдат възстановени в първоначалния им вид. Главен изпълнител на обекта съгласно подписан договор е „Комес-Г“ ООД град Велико Търново.

Предвид неблагоприятните климатични условия Община град Добрич издаде заповед № 1174/11.11.2014 г., в която се изисква от операторите да възстановят прокопаните тротоарни и улични платна до 30.11.2014 г. Заповедта е изпратена до: „БТК“ ЕАД, „Бергон интернет“, „ВиК“ ЕООД, „Добруджа кабел“, „Булсатком“, „Близу Медиа енд Броубенд“, „Енерго Про“.

Други оператори на които е издадено разрешение за строеж за изграждане на кабелна канална мрежа в Централна градска част са „Близу Медиа енд Броубенд“ и „Бергон интернет“.

В последната седмица се извършиха проверки на всички трасета от инвестиционните проекти, които се реализират и се установи, че не се изпълняват условията за възстановяване на прокопани настилки в първоначален вид, след полагане на съответните мрежи.

Днес се връчват предписания до изпълнителите на цитираните кабелни мрежи, с които се спира прокопаването на нови участъци в срок от седем дни, в който се задължават операторите да възстановят прокопаните настилки.

След изтичане на този срок ще бъдат направени детайлни проверки на всички трасета и при неизпълнение на предписанието, ще се пристъпи към съставяне на констативни актове, като основание за съставяне на акт за административно нарушение. При продължаващо неизпълнение след проверките и актовете, ще се прекратяват издадените Разрешения за строеж.